3-D scannade miljöer - i bilden till vänster ligger det ett ritat CAD lager ovanpå den scannade bilden

3-D scanning på agendan i Washington

Hur används 3-D scanning för att förutspå hur den globala produktionsprocessen förändras? Och hur kan man använda 3-D scanning för att bevara världsarv? Det är två teman för det symposium som Björn Johansson på institutionen för produkt- och produktionsutveckling organiserar under AAAS 2016 Annual Meeting i Washington, 11-15 februari. Till mötet kommer ca 8000 besökare och ett hundratal journalister.

3-D scanning är en teknik där man registrerar rumsliga data i tre dimensioner. Tekniken tillämpas inom områden som t.ex. lantmäteri, informationsteknik, tillverkning, medicin och underhållning. Metoden möjliggör analys av data och visualisering i virtuella miljöer och kan även användas för 3-D utskrift. Tekniken kommer att förändra sättet multinationella aktörer samarbetar, bland annat inom produktion. Istället för att rent fysiskt flytta stora maskiner från till exempel Umeå till Göteborg kan man man göra det virtuellt. Det innebär att man i förväg kan se hur det kommer att se ut på plats, om maskinerna passar in i den nya miljön och om portar och dörrar är tillräckligt stora. Vidare kan man undersöka om underhållspersonal och operatörer är nöjda med placering och åtkomst av exempelvis inspektionsluckor på maskinerna. Det här är bara några av direkta användningsområden för 3-D scanning.

3-D scanning kan bevara kulturarv

Ett helt annat sätt att använda samma teknik på är när olika fornlämningar och museisamlingar runt om i världen scannas och bevaras för framtiden. Med hjälp av 3-D tekniken kan man till exempel besöka underjordiska gravar eller i pyramider virtuellt istället för att fysiskt gå in i en underjordisk grav och riskera livet. 3-D scanning mäter med millimeters noggrannhet, vilket bland annat används för mönsterigenkänning och för att påvisa att vissa statyer har liknande drag, vilket kan indikera att en och samma skulptör gjort dem.

AAAS 2016

Under AAAS 2016 Annual meeting presenteras state-of-the-art exempel på samarbeten från hela världen och framförallt från Sverige, Kina, USA, Guatemala och Mexiko.


Bland talarna och titlarna på deras framföranden märks:

- Jan-Eric Sundgren, Volvo Group,”Virtual Tools for Sustainable Manufacturing”
- Katsushi Ikeuchi, Computer Vision Laboratory, “Digitally Archiving Cultural Objects: The Bayon Digital Archival Project”
- Lori Collins, University of South Florida, “Technologies for Global Heritage Preservation, 3-D Learning, Outreach, and Education”

3-D scanning på Chalmers

På Chalmers använder man 3-D scanning och virtuella miljöer i det EU-finansierade projektet Use-it-Wisely, som utgör basen för Björn Johanssons arbete inom visualisering. Projektet är inriktat på slutanvändaren och kommer att göra det möjligt för de europeiska tillverkarna att producera produkter och tjänster som kan anpassa sig till snabbt föränderliga marknader, det föränderliga affärsklimatet och kundernas mål.

3D-SILVER är ett annat relaterat projekt där Björn och avdelningen för Produktionssys​tems forskning förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning.


För mer information om 3-D scanning eller forskningsprojeken Use-it-Wisely och 3D-SILVER, kontakta Björn Johansson, e-post: bjorn.johansson@chalmers.se


Text: Kate Larsson och Jenny Netzler


Sidansvarig Publicerad: må 02 maj 2022.