Forskning inom produktutveckling sker ofta i samverkansprojekt med fordonsindustrin. Olika metoder och verktyg för framtagning av komplext sammansatta produkter som en flygmotor är ett exempel.​

Produktutveckling

Forskningen bidrar med nya metoder och verktyg för virtuell plattformsbaserad utveckling av hållbara och robusta produkter samt produktutvecklingsprocesser i ett livscykelperspektiv. Projekt genomförs ofta i samverkan med tillverknings- och fordonsindustrierna. Ämnesdjup finns inom konstruktionsmetodik, maskinteknik, mekanik, statistik, simulering och optimering.


Avdelningen arbetar inom tre forskargrupper: ​

Systems Engineering Design

Forskargruppen Systems Engineering Design studerar produktutvecklingsprocessen och de berörda personer i produktutvecklande företag för att förstå vilka problem och behov som finns. Den kunskap som då fås läggs sedan till grund för utveckling av förbättrade arbetsprocesser, utvecklingsmetoder och datorbaserade verktyg. Stort fokus ligger på plattformsbaserad utveckling som företag kan använda för att balansera motsättningen mellan återanvändning av resurser och krav på kundanpassning. Forskningsområdet innefattar: konstruktionsteori- och metodik, kravhantering, produktdatahantering och systemmodellering.


Geometrisäkring & robust konstruktion

Forskargruppen Geometrisäkring & robust konstruktion forskar kring metoder och verktyg för att minimera effekten av geometrisk variation i sammansatta produkter. Geometrirelaterade kvalitetsproblem upptäcks ofta för sent i produktframtagningsprocessen. Mer kraft måste därför läggas i den tidiga konceptfasen för att virtuellt verifiera produkt- och produktionskoncept med avseende på geometrisk variation. Forskningsområdet innefattar: robust konstruktion, toleransanalys, variationssimulering, montering, mätberedning, statistisk processtyrning, visualisering och datorstödd konstruktion.


Maskinelement

Forskargruppen Maskinelement fokuserar på modellering, simulering, analys och optimering av maskiner, maskinsystem och komponenter. Det har stor betydelse för att erhålla god funktion, rätt prestanda, livslängd och tillförlitlighet i maskinerna. Tillämpningar återfinns inom alla maskintekniska områden och även områden som är närliggande exempelvis biomekaniska implantat. Ett viktigt tillämpningsområde inom gruv- och mineralindustrin är sönderdelning. Grundläggande och detaljerad förståelse av den mekaniska processutrustningens funktion är en förutsättning för ett kontinuerligt produkt- och processutvecklingsarbete. Forskningsområdet innefattar: modellering, simulering, optimering av mekaniska system och komponenter med specialisering inom området processutrustning för krossning av bergmaterial.


Avdelningschef Johan Malmqvist​

Alla medarbetare vid Institutionen för industri- och materialvetenskap


Sidansvarig Publicerad: fr 06 maj 2022.