Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem

Chalmers forskning inom produktionstjänster och produktionssystem kompletterar den traditionella synen på underhåll, vilket är att behålla och återställa tillverkningen av en funktionell enhet, med förbättrade aktiviteter. Detta innebär att produktionstjänster innefattar förbättrande, förhindrande och reaktiva åtgärder som möjliggör för ännu högre kapacitet.

Den svenska tillverkningsindustrin använder cirka 55% av befintliga produktionsresurser och den globala användningen hävdas vara 85%. Företag som lyckas reducera denna klyfta kommer att öka sin lönsamhet, exempelvis genom ökad kapacitet och färre investeringar för att möta högre marknadskrav.

Det finns också en viktig koppling mellan systemförluster och hållbarhet. En indikator visar att systemförlusterna i produktionsflöden inom diskret tillverkning ”slösar” ungefär 30% av den totala energiförbrukningen. De flesta företag har problem med driftstopp och med att andra resurser måste vänta och gå på tomgång.


 

Lyssna när vi pratar om smart maintenanceMinskade störningar för hållbarhet i produktionssystem

Syftet med forskningen är att förbättra produktionssystems hållbarhet genom att minska störningar med tillhörande driftstopp och osäkerheter. Arbetet sker i nära samarbete med industrin och kommer att resultera i följande:

  1. Ökad kapacitet, robusthet och förutsägbarhet (ekonomisk hållbarhet)
  2. Färre risker och ökad personalsäkerhet (social hållbarhet) 
  3. Minskade förluster i samband med störningar och driftstopp, exempelvis energiförbrukning (ekologisk hållbarhet) 
  4. Huvudsyftet är att minska driftstopp (både antalet störningar och service/reparationstider) genom att förbättra samarbetet mellan produktions- och underhållsorganisationer. Sådant samarbete möjliggörs av bland annat delad metodik och delade verktyg, gemensam produktion-och underhållsplanering och delade data- och informationskällor.

 

Production Service Systems, ett aktivt fält inom Chalmers styrkeområde Produktion

 Delar av forskningen inom produktionstjänster och produktionssystem är kopplade till styrkeområdet. Dessa projekt lägger fokus på produktionstjänster från ett systemperspektiv. Därmed är samspelet mellan produktionsresurser och lösningar för gemensam produktion- och underhållsplanering viktigare än tekniska lösningar/reparationer på individuella resurser.

Ett exempel är att använda dynamiska uppdateringar för att hitta begränsningar i ett produktionssystem, till exempel för att lokalisera vart flaskhalsar uppstår i realtid. En nyligen genomförd studie inom bilindustrin visar exempelvis att produktiviteten kan öka med cirka 7% bara genom att använda prioritetsbaserad planering av produktionstjänster istället för den nuvarande "först till kvarn"-strategin.

I nuläget fortlöper arbetet med internationella partners, både industriella och akademiska, för att möjliggöra och introducera löpande omprioriteringar av serviceåtgärder baserat på det dynamiska beteendet och begränsningar hos produktionssystem.

Medlemmar i forskargruppen

Anders Skoogh, forskningsledare. Har fokus på produktionssystemstjänster och underhåll.
Torbjörn Ylipää, tekniklektor. Har fokus på undervisning inom underhåll, driftsäkerhet och säkerhet.
Maheshwaran Gopalakrishnan, doktorand. Har fokus på beslutsstödsystem för produktionsunderhåll och produktionstjänster.
Jon Bokrantz, doktorand. Har fokus på förbättringsaktiviteter inom produktionssystemtjänster och underhåll
Mukund Subramaniyan, doktorand. Har fokus på tillämpning av dataanalys i produktionsutveckling och optimering.​
Camilla Lundgren
, doktorand
Ebru Turanoglu-Bekar, post-doc
Adriana Ito, doktorand
Omkar Salunkhe, doktorand
 


 

Publicerad: to 07 jul 2016. Ändrad: on 05 jun 2019