Forskning inom produktionsområdet använder den senaste tekniken. Ett exempel är hur virtual reality kan användas i kombination med en 3D-skannad, digital version av en fabrik.​​​​​

Produktionssystem

Avdelningen Produktionssystem arbetar med hållbarhet och konkurrenskraft för industriella produktionssystem. Området är systemorienterat och kräver kunskap om både systemets helhet och dess systemkomponenter, såsom människor, automation och processer. Forskningen belyser olika tidsskeden i produktionssystems livscykel, såsom planering, utformning, driftsättning, drift, underhåll och återanvändning med tillämpningar inom flera olika branscher.

Forskargrupper

 Virtuella och digitala produktionssystem omfattar metoder, verktyg och teoretiska modeller för digital modellering och analys av olika typer av produktionssystem. Datainsamling sker via sensorer eller laserscanning av fabriksmiljöer. Statistisk analys samt diskret och hybrid-simulering utnyttjas för att prediktera och visualisera produktionsförlopp och framtida fabriksmiljöer i 3D eller ”augmented reality”. Ett brett spektrum av hållbarhetsparametrar simuleras och visualiseras.
 

Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem omfattar produktionssystemets funktionalitet och förmåga att uthålligt leverera konkurrenskraftiga produktionstjänster. Produktionssystem blir alltmer komplexa och kräver kontinuerligt avancerat underhåll. Snabba flöden, robusthet mot störningar samt hög säkerhet är viktiga målvärden. Statistisk analys, simulering och visualisering skapar generiska metoder för bred tillämpning.


Optimering av samverkan mellan människa och automation​ omfattar produktionssystem där människor och automation samverkar för att skapa konkurrenskraftiga och socialt uthålliga arbetsplatser och där fysisk och kognitiv automation optimeras. Forskarna skapar modeller, metoder och verktyg för uppgiftsallokering, informationsflöden, virtuell och reell samverkan, situations-baserat lärande samt instruktioner. Exempel på tillämpningar är kroppsburen informationsteknik för operatörer inom ett brett spektrum av branscher.​ 

Avdelningschef: Johan Stahre

Alla medarbetare vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Sidansvarig Publicerad: to 04 nov 2021.