Produktionsprocesser

En nyckelfaktor för tillverkningsindustrins konkurrenskraft är att snabbt kunna realisera nya miljöanpassade produkter och tillverkningsmetoder. Mekanisk simulering av tillverkningsprocesserna möjliggör optimering av process och produkt.

Forskningen bedrivs huvudsakligen i nära samarbete med industrin och omfattar modellering av skärande bearbetning, formning av metalliska material, samt processmodellering av kompositmaterial.

Problemställningarna är ofta kanaliserade genom vårt engagemang inom Chalmers kompetenscentra Metal Cutting Research (MCR) samt inom vår samverkan med Swerea SICOMP.

Gruppledare
Professor Ragnar Larsson​


Personal

Lennart Josefson, professor
Mohammad Rouhi, forskare, SICOMP
Maciej Wysocki Rouhi, forskare, SICOMP
Brina Brintzler, forskareassistent
Senad Razanica, doktorand
Da Wu, doktorand

Sidansvarig Publicerad: må 19 feb 2018.