Konstruktionsmaterial

​Avdelningen har sin tyngdpunkt i relationen mellan tekniska materials mikrostrukturella uppbyggnad och deras mekaniska egenskaper. De dominerande forskningsområdena är deformations- och brottbeteenden samt utmattningsegenskaper vid olika bearbetningsmetoder i metaller såväl som polymera material och kompositer. Experimentella tekniker som används är olika former av mekanisk provning, mikroskopi av olika slag, bildanalys, fraktografi med mera.

Avdelningen arbetar inom två forskargrupper: 
Forskargruppen Materialteknologi har sin tyngdpunkt i relationen mellan tekniska materials mikrostrukturella upp­bygg­nad och deras mekaniska egenskaper, vari ingår betydelsen av teknologiska processer som exempelvis värmebe­hand­ling, deformation och svetsning. 

Två saker utmärker forskningen inom Polymera material och kompositer​. Det ena är sökandet efter användbara samband mellan materialets struktur (på olika nivåer) och dess egenskaper. Det andra är att den valda bearbetningstekniken har​ en synnerligen stark inverkan på materialets struktur och därmed dess prestationsförmåga i en viss applikation.

Avdelningschef: Christer Persson
Alla medarbetare vid Institutionen för industri- och materialvetenskap

Sidansvarig Publicerad: ti 05 okt 2021.