Teknikanvändning och -adoption

Inom profilområdet Teknikanvändning och -adoption av teknik studeras förutsättningar för människors acceptans och adoption av nya tekniska lösningar. Kunskap om tekniska produkters användning och mening i människors vardagsliv är en viktig förutsättning för produktutveckling. Här handlar det om hur man kan nå verklig förståelse för användares behov och krav på tekniska produkter och system, och också för vilka faktorer som leder till användares adoption av nya tekniska lösningar. Här avses såväl funktionella och sociala, som emotionella och estetiska värden. En grundtanke är att förståelse kring användare och deras verksamhet är en bra utgångspunkt för innovation. Fokus ligger på nytta och användningssituationen och inte på köpsituationen.

Kontaktperson:
Pontus Wallgren​

Publicerad: to 27 apr 2017. Ändrad: må 05 mar 2018