Bild user experience

Produktupplevelse

Produktupplevelse handlar om hur användare hör talas om, tolkar och reagerar på produkter och händelser. Fokuset inom profilområdet Produktupplevelse ligger på användares sinnesupplevelse och symboliska aspekter hos produkter och produktanvändning. Dessa faktorer har blivit allt viktigare för många företags möjligheter att skapa unika erbjudanden.​ Området omfattar designteori- och metodik med särskilt fokus på estetik, produktsemiotik och sensorik.​

Kontaktperson:
Oskar Rexfelt

Publicerad: to 27 apr 2017. Ändrad: to 21 jun 2018