Kraftcentralen

Människa-maskinsystem

Forskningen inom profilområdet Människa-maskinsystem utvecklar teori och metodik för att analysera, utforma och utvärdera samspelet mellan människa och maskin i begreppets vidaste bemärkelse, alltifrån enkla produkter till komplexa socio-tekniska system. Ett speciellt fokus utgörs av säkerhetskritiska system inom medicinteknik och processindustri (kärnkraftverk). Området innefattar bland annat fysisk och kognitiv ergonomi, interaktionsdesign, lärande, riskanalys och ’resilience engineering’.

Kontaktperson:
Lars-Ola Bligård

Publicerad: to 27 apr 2017. Ändrad: on 20 jun 2018