Bild energikoll

Hållbarhet och vardagsliv

Forskningen inom Hållbarhet och vardagsliv försöker besvara frågor såsom om och hur tekniska produkter och system genom sitt innehåll och utformning kan motivera och stödja mer hållbara beteenden hos människor vad gäller exempelvis avfallshantering, energianvändning och transporter. Hållbarhet kan nämligen inte nås enbart med ny teknik, utan ändrade beteenden hos människor är en annan förutsättning. Centralt för området är konsumtions- respektive designteori- och metodik med fokus på design för hållbart beteende.

Kontaktperson:
Helena Strömberg

Publicerad: to 27 apr 2017. Ändrad: to 21 jun 2018