Seminarieserie om konsument- teknik och användarcentrerad produktutveckling


Marianne Kärrholm var på flera sätt en pionjär, inte minst inom forskningen kring samspelet människa-teknik och ett användarorienterat perspektiv på produkt- och systemutveckling. 2021 skulle hon fyllt 100 år. Det vill vi uppmärksamma med en seminarieserie kring konsumentteknik och användarcentrerad teknikutveckling.


Nästa seminarium:

Uppgifter om datum och innehåll för nästa seminarium kommer uppdateras så snart det är bestämt.

Datum:
Tid: 08.30 - 09.15
Plats: Zoom

Webbinariet är kostnadsfritt.
 
 
Någon dag innan webbinariet får du ett mejl med länk och inloggningsuppgifter.

Tidigare seminarier

Inspelade seminarier hittar du i Chalmers Play

Om Marianne Kärrholm

Marianne Kärrholm fick sin professur i konsumentteknik 1984, hon blev därmed Chalmers första kvinnliga professor. Då hade hon och STUs konsumenttekniska forskningsgrupp varit verksam sedan början 70-talet med forskning kring utveckling nya eller förbättring av redan existerande produkter. Fokus var produkters bruksvärde och användningsegenskaper. 1982 knöts gruppen till Chalmers och 1984 bildades Institutionen för konsumentteknik, en verksamhet som idag är del av Institutionen för industri- och materialvetenskap och som utgjort en viktig pusselbit i dagens forskning kring samspelet människa-teknik och användarcentrerad produktframtagning samt i utbildningsprogrammen Teknisk Design respektive Design och Produktutveckling.

Sidansvarig Publicerad: fr 17 dec 2021.