Industri- och materialvetenskap (IMS)

Vi stärker framtidens industri i ett hållbart samhälle med kunskap och tekniska lösningar. Genom forskning, innovation och utbildning skapar vi framtida industriella värdekedjor. Institutionen besitter unik kompetens inom: människa-teknikinteraktion, form och funktion, modellering och simulering, produktutveckling, material, produktion samt inom samspelet mellan dessa områden. I forskningen utvecklas den industriella processen från behov till färdig produkt, samtidigt som ett mervärde skapas. Genom att kompetens längs hela kedjan är förenad utmärker institutionen sig såväl nationellt som internationellt. Här samlas internationellt konkurrenskraftiga forskare, i dynamiska och framstående forskningsmiljöer samt i nationella och internationella forskningsnätverk i samverkan med industri och samhälle. Vår undervisning syftar till att utbilda ingenjörer med kapacitet att bidra till de teknologiska skiften som krävs för att tillfredsställa samhällets behov av omställning.

Sidansvarig Publicerad: on 07 dec 2022.