Grundutbildning

Institutionen för fysik erbjuder fyra internationella mastersprogram där samtliga steg i utbildningen ges på engelska. 

På institutionens engelska sidor​ hittar du information om alla masterprogram. 

Publicerad: on 27 jun 2012. Ändrad: må 18 apr 2016