Utbildning

Från synergi mellan lärande och forskning. Vi har ett starkt engagemang i utbildning, från kandidat- till forskarutbildning, där fysik möter ingenjörskap.

Vi är involverade i totalt nio kandidatprogram, tre mastersprogram och fyra forskarprogram. Vi finns belägna i en stimulerande och kreativ fysikmiljö med 200 lärare och forskare, 120 doktorander och 550 kandidat- och mastersstudenter.​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Publicerad: on 27 jun 2012. Ändrad: fr 28 jun 2019