Redovisning av kandidatarbeten
Institutionen för fysik erbjuder projektarbeten på både grund- och avancerad nivå. Här nedanför presenterar vi våra tillgängliga kandidatprojekt. På våra engelska sidor​ hittar du våra tillgängliga examensprojekt på Masternivå. ​​​​​​​​​​​​

Kandidatarbeten

Kandidatprojekt våren 2021

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligt och skriftligt. Kandidatarbetet brukar vara ett populärt inslag i utbildningen, med nöjda studenter och handledare.

Nedan presenteras de arbeten som erbjuds på institutionen för fysik på Chalmers, samt på institutionen för fysik på Göteborgs universitet. Vi samarbetar även med institutionerna Mikroteknologi & nanovetenskap (MC2) samt Rymd-, geo- och miljövetenskap (SSE) på Chalmers. Du hittar länkar till deras kandidatförslag längst ner på den här sidan.

Valbara kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för fysik på Chalmers och Göteborgs universitet 2021


TIFX04-21-01 Innebandy – analys av spelares rörelsemönster

TIFX04-21-02 Liealgebror, supersymmetri och GDSW-förmodan​

TIFX04-21-03 Deep learning, convoluted events och radioaktiva strålar  

TIFX04-21-04 Neutronstjärnor, radioaktiva strålar och tunga grundämnens ursprung i universum

TIFX04-21-05 Kvantmekanik på en grafikprocessor

TIFX04-21-06 Säker start av fusionsreaktorer

TIFX04-21-07 Säkrare kärnkraft med smarta beläggningar

TIFX04-21-08 Bestäm optimal återhämtning för idrottare​

TIFX04-21-09 Det du inte ser: Hur skapas och vart tar energin vägen i kampsport?

TIFX04-21-10 Internet of things för optimerad och smart prestationsutveckling

TIFX04-21-11 Markör för hörnnedslag i Padel

TIFX04-21-12 Pulsmätning på hästar

TIFX04-21-13 Simuleringar av interaktioner mellan socker och andra biologiska molekyler

TIFX04-21-14 Prestandaförbättring av salthydrat för lagring av termisk energi

TIFX04-21-15 Fourier analysis of Dark Matter signals in crystals​​

TIFX04-21-16 Analys av funktion hos olika akustiska fällor​

TIFX04-21-17 Hjärn-dator-interface för kontroll av handikapphjälpmedel​

TIFX04-21-18 Collective dynamics of autonomous robots in a complex environment

TIFX04-21-19 Deep Learning for Particle Tracking

TIFX04-21-20 Design of the Artificial Energy-Efficient Spintronic Neurons​

TIFX04-21-21 Djupinlärning för holografisk partikelanalys​

TIFX04-21-22 Multi-physics magneto-mechanical properties of short fiber reinforced composites

TIFX04-21-23 Optical Levitation​

TIFX04-21-24 Magic numbers in interacting quantum gases

TIFX04-21-25 Utveckla teknik för att genomföra laborationer på distans​

TIFX04-21-26 Dubbeljonisation av kortlivade, reaktiva molekyler med högenergetiska fotoner

TIFX04-21-27 Styrsystem för en övertons-strålningskälla optimerad för attosekundsspektroskopi

TIFX04-21-28 Utvecklingen av en jonstrålapparatur optimerad för elektronspektroskopiska studier på negativa joner​
TIFX04-21-29 Rättvisare maskininlärning inom datorseende​​

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 01 jul 2021.