Kandidatarbeten

 

Institutionen för fysik erbjuder både projektarbeten på både grund- och avancerad nivå. Här nedanför presenterar vi våra tillgängliga kandidatprojekt. På våra engelska sidor​ hittar du våra tillgängliga examensprojekt på avancerad nivå.

Kandidatprojekt våren 2019

Kandidatarbetet är det första riktigt stora arbete du gör som student under din utbildning. Utöver att tillämpa dina kunskaper i matematik, naturvetenskap och teknik, kommer du att få arbeta i projektform och presentera resultaten både muntligt och skriftligt. Kandidatarbetet brukar vara ett populärt inslag i utbildningen, med nöjda studenter och handledare.

Fysikcentrum Göteborg erbjuder varje år en projektkatalog där kandidatprojekt från de fyra institutionerna Fysik, Mikroteknologi & nanovetenskap och Rymd-, geo- och miljövetenskap från Chalmers samt Fysik vid Göteborgs universitet, presenteras.

Ladda ner projektkatalogen 2019 (PDF)


Valbara kandidatarbeten som erbjuds på institutionerna för fysik på Chalmers och GU.

 TIFX04-19-01 Innebandy – analys av spelares rörelsemönster​​
 TIFX04-19​-02 Relativistiskt biljardspel med Pygame​
 TIFX04-19​-03 Modellering av metaytor ​
 TIFX04-19​-04 Out of the dark and into the light – molecule detection via dark excitons​
 TIFX04-19​-05​ Skenande elektroner i fusionsplasmor​
 TIFX04-19​-06 Simulera kvantsystem på en kvantdator​
 TIFX04-19​-07 Advancerade triggerbeslut i FPGA
 TIFX04-19​-08 Deep learning, convoluted events och radioaktiva strålar  
 TIFX04-19​-09 Bestämning av diffusionshastigh. för Hg genom PtHg4, m. avsikten att rena vatten från kvicksilver
 TIFX04-19​-10 Förbättra paraffinvax termiska ledningsförmåga för användning som fasövergångsmaterial
 TIFX04-19​-18 Ridbaneroboten Harvy
 TIFX04-19​-19 Utveckla en prototyp för att verifiera nya koncepttankar
 TIFX04-19​-20​ Skala upp från prototyp till produkt​
​ TIFX04-19​-21 Collective dynamics of autonomous robots in a complex environment
​ TIFX04-19​-22 Elektronisk pulsoximeter
​ TIFX04-19​-23 Extreme events in excitable systems: a machine learning approach to chaotic dynamics
​ TIFX04-19​-24 Hur hög är en ponny?
​ TIFX04-19​-25 Levitera vätskedroppar i akustisk fälla och analysera droppens innehåll med laserfluorescens
​ TIFX04-19​-26 Nanotechnology: Experimental study of critical Casimir forces
​ TIFX04-19​-27 Numerisk skarvning av PEM-bilder
​ TIFX04-19​-28 Synkronisering av en mekanisk ljuschopper till en pulserande röntgenkälla vid en elektronlagringsring​​
​ TIFX04-19​-29 Photon splitting in laser fields​

Publicerad: må 04 mar 2013. Ändrad: ti 06 nov 2018