Forskarutbildning


Institutionen för fysik har fyra forskarutbildningar vilket involverar ungefär 70 doktorander. Utbildningarna leder antigen till en licentiatexamen efter ca. två och ett halvt år och en doktorsexamen efter fyra till fem år.

Utbildningen tillåter forskarstuderande att välja kurser till sin studieplan efter vetenskapligt intresse samt möjligheten till att undervisa. Utbildningen kommer dessutom att resultera i ett nationellt och internationellt nätverk genom deltagande i aktiviteter, såsom konferenser.  ​

På institutionens engelska sidor finner du information om alla forskarutbildningar. 

 

Publicerad: on 07 aug 2019.