Samhälle och näringsliv

 

Vi ska spela en nyckelroll i att möta samhällets utmaningar. Vi tar fram och förmedlar ny kunskap och initierar och förstärker samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.
Detta sker till exempel genom samarbeten i grundutbildningen, kring industridoktorander och i forskningsprojekt, men även genom presskommunikation, deltagande i debatter och interaktion med allmänheten.

I vårt arbete med att nyttiggöra ska vi identifiera praktiska implikationer av vår forskning och forskningsresultaten vid institutionen. Vi ska också bidra till förutsättningar för och underlätta samverkan med, olika externa aktörer. Det övergripande syftet är att möta behov och utmaningar hos våra samverkansparter och i samhället, för en hållbar framtid.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kontakt

Har du idéer om hur vi kan samverka? Välkommen att kontakta:
Fredrik Höök​Viceprefekt, Nyttiggörande vid institutionen för fysik


Läs mer om samverkan på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: on 01 jul 2020.