Chalmers mikroskopiskolaSyftet med Chalmers mikroskopiskola är att skapa en mötesplats för elektronmikroskopister verksamma inom industri, branschforskningsinstitut och akademi. Varje höst ges en kurs i svepelektronmikroskopi som behandlar modern metodik inom mikroskopi och mikroanalys. ​ 

Du kan läsa mer om Chalmers mikroskopiskola på de engelska sidorna​. ​​
​​​​​

Publicerad: fr 27 jun 2014. Ändrad: ti 16 apr 2019