Chalmers mikroskopiskolaSyftet med Chalmers mikroskopiskola är att skapa en mötesplats för elektronmikroskopister verksamma inom industri, branschforskningsinstitut och akademi. Varje höst ges en kurs i svepelektronmikroskopi som behandlar modern metodik inom mikroskopi och mikroanalys. ​Nästa kurs är planerad till hösten 2021.

Du kan läsa mer om Chalmers mikroskopiskola på de engelska sidorna​. ​​
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: må 21 sep 2020.