​Övre raden från vänster: Lars Hellberg, Peter Apell (före detta prefekt), Anders Karlström, Michael Eriksson. Mellersta raden från vänster: Gustav Magnusson, Eva Olsson. Nedersta raden från vänster: Kristina Lindgren, Jan Smith (före detta rektors representant), Eva Liljenberg, Christoph Langhammer, Ulf Bengtzelius, Mats Lindroos, Ulf Högman.
Ej på bild:
Thomas Nilsson, Erik Strandberg, Thomas Thorvaldsson, Susanne Aalto, Fredrik Höök

Institutionsråd

Externa ledamöter

Ulf Bengtzelius, ordförande, Value Model Arusid AB
Ulf Högman
, GKN Aerospace
Anders Karlström, adjungerad professor, institutionen för signaler och system, Chalmers
Eva Liljenberg, Volvo Cars
Mats Lindroos, ESS
Thomas Tho​rvaldsson, TBT Management
Susanne Aalto, rektors representant, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Interna ledamöter

Thomas Nilsson, prefekt
Fredrik Höök, viceprefekt nyttiggörande
Kristina Lindgren, doktorandrepresentant
Lars Hellberg, representant för teknisk- och administrativ personal
Gustav Magnusson
, studentrepresentant
Christoph Langhammer, lärarrepresentant
Eva Olsson, lärarrepresentant
Erik Strandberg, studentrepresentant

Publicerad: ti 25 jun 2013. Ändrad: on 23 aug 2017