Forskaravdelningar


Avdelningschef: Professor Henrik Grönbeck

Avdelningschef: Professor Göran Wahnström

Avdelningschef: Professor Aleksandar Matic

Mikrostrukturfysik
Avdelningschef: Mattias Thuvander​
Avdelningschef: Professor Eva Olsson

Avdelningschef: Christian Forssén

Publicerad: on 01 jul 2020.