Forskaravdelningar


Kemisk fysik
Avdelningschef: Professor Henrik Grönbeck

Kondenserad materie- och materialteori
Avdelningschef: Professor Göran Wahnström

Materialfysik
Avdelningschef: Professor Aleksandar Matic

Mikrostrukturfysik
Avdelningschef: Mattias Thuvander​

Nano- och biofysik
Avdelningschef: Professor Eva Olsson

Subatomär, högenergi- och plasmafysik
Avdelningschef: Christian Forssén

Publicerad: to 16 jan 2020.