Han lär ut algoritmerna som ska garantera driftsäkra kärnreaktorer

​​Runtom i Europa fasas utbildningsprogram inom kärnteknik ut. Det är en utveckling som oroar reaktorfysikern Christophe Demazière som är professor på Chalmers institution för fysik. Nyligen släppte han en bok som tar ett helhetsgrepp om algoritmerna som används för att modellera kärnreaktorerna. ​​​​​
– Säkerheten kan vara i fara om samhället inte upprätthåller en tillräcklig kunskapsnivå och expertis när det gäller de över 100 kärnreaktorer som är i drift i Europa idag. Dessa står dessutom för mer än 25 procent av all elproduktion, säger Christophe Demazière, som har mer än 20 års erfarenhet av kärnreaktormodellering.

Han betonar att kunskap om de numeriska metoder som används för att modellera reaktorerna och deras beteende är en grundpelare i kärnkraftsäkerheten. 
– Det är avgörande att ingenjörer som arbetar med kärnkraft och kärnkraftsäkerhet är fullt medvetna om de algoritmer som modelleringsverktygen bygger på – och även på deras begränsningar. 

Förklarar de stora sammanhangen

I sin roll som forskningsledare på Chalmers koordinerar Christophe Demazière också ett stort europeiskt forskningsprojekt – Cortex – med mål att upptäcka tidiga störningar i reaktorer under drift. Projektet förlitar sig mycket på kärnreaktormodellering.​
I den nya boken kopplar Christophe Demazière ett helhetsgrepp om det komplexa ämnet. Han förklarar de stora sammanhangen innan han går ner på detaljnivå. Dessutom spänner ämnet över ett flertal fält inom fysiken som är starkt kopplade till varandra. Som student upplevde han själv att det var svårt att skaffa sig en bra överblick över ämnet.

​– Ett viktigt mål med boken är att på ett tillgängligt och pedagogiskt sätt guida till de avancerade metoder som används för att modellera kärnreaktorsystem och garantera deras drift på ett säkert sätt, säger han.  ​

Videoföreläsningar och quiz

För att göra det komplexa begripligt har Christophe Demazière använt sig nya pedagogiska grepp för den här typen av läromedel. Till boken hör drygt 70 korta föreläsningar som sammanfattar de viktigaste begreppen. Det ingår också ett antal quiz för att läsaren ska kunna ta till sig kunskapen bättre. 

​– Jag har skrivit boken med läsarens upplevelse i fokus. Därför har jag i stor utsträckning utgått från den feedback som mina studenter gett mig när jag undervisat dem. Nu hoppas jag att boken ska vara användbar för såväl mastersstudenter och doktorander som experter på området, säger Christophe Demazière som kontinuerligt håller kurser och workshops i ämnet. 

Text och foto: Mia Halleröd Palmgren, mia.hallerodpalmgren@chalmers.se​För mer information, kontakta:  

Christophe Demazière​, professor, institutionen för fysik, Chalmers, 031 772 30 82, demaz@chalmers.se​

Sidansvarig Publicerad: ti 17 dec 2019.