Fysikprofessor invald i Kungl. Vetenskapsakademien

​​Tünde Fülöp, professor i fysik vid Chalmers, har valts in Kungl. Vetenskapsakademien. 
Hon är en av fyra nya ledamöter i klassen för fysik och den enda från Chalmers som väljs in i år. ​
– Jag är väldigt hedrad och ser fram emot att delta i det viktiga arbetet med att stärka vetenskapens roll och inflytande i samhället. Det ska också bli roligt att utbyta erfarenheter och idéer med de andra ledamöterna, säger Tünde Fülöp, som är professor vid institutionen för fysik på Chalmers. 

Hennes forskning rör sig inom området teoretisk plasmafysik och har ett särskilt fokus på magnetisk fusion och laserdriven partikelacceleration. Hon har bland annat studerat plasmats stabilitet, inverkan av föroreningsjoner samt dynamiken hos snabba partiklar. Angreppssättet har varit att formulera teoretiska modeller av fysikaliska fenomen och jämföra med numeriska och experimentella resultat. Detta har lett till att hon och hennes forskargrupp vid Chalmers har ett mycket nära samarbete med både nationella och internationella forskningsgrupper inom en rad olika områden.

Tünde Fülöps forskning kan tillämpas inom bland annat energiforskning, rymdfysik och grundläggande fysik. En av de saker hon arbetat med är utformningen av ett experiment för att efterlikna och studera fenomen som solstormar och gammablixtar. Tanken är att det ska ske genom att skapa magnetfält med hjälp av högeffektslaser i laboratoriemiljö. Experimentet skulle kunna ge svar på grundläggande frågor inom astrofysiken.

Utöver Tünde Fülöp har Stefan Kröll, Lunds universitet, samt två nya utländska ledamöter valts in klassen för fysik: Richard Brenner, Uppsala universitet och Klaus Blaum, Max Planck Institute for Nuclear Physics i Heidelberg, Tyskland. Samtliga valdes in vid den ordinarie sammankomsten den 16 januari 2019. 

Text: Mia Halleröd Palmgren, mia.hallerodpalmgren@chalmers.se​
Foto: Peter Widing
 ​

Läs om två forskningsgenombrott för Tünde Fülöps grupp på Chalmers: 

Sidansvarig Publicerad: fr 01 feb 2019.