Porträtt av Paolo Vinai och Christophe Demazière
Under fyra år ska Europeiska kommissionen investera 48 miljoner kronor i projektet Cortex, som leds av docent Paolo Vinai och professor Christophe Demazière på institutionen för fysik på Chalmers. Målet är att kunna hitta störningar i kärnreaktorer under drift på ett tidigt stadium.​​
​Foto: Mia Halleröd Palmgren.

48 miljoner kronor för att höja kärnkraftsäkerheten

​Chalmers ska leda ett forsknings- och innovationsprojekt för att höja kärnkraftsäkerheten. Målet är att kunna hitta störningar i kärnreaktorer under drift på ett tidigt stadium. Under fyra år ska Europeiska kommissionen investera 48 miljoner kronor i projektet Cortex, som leds av professor Christophe Demazière och docent Paolo Vinai på institutionen för fysik.

– Många av Europas reaktorer är långt ifrån nya. Driftproblem är vanligare i äldre kärnkraftverk och det är därför viktigt att kunna upptäcka avvikelser i tid. Våra metoder kan dock användas både i dagens och i framtidens reaktorer. Med mer driftsäker kärnkraft skulle även koldioxidutsläppen kunna minskas och konsumenternas elförsörjning bli mer kostnadseffektiv och pålitlig, säger Christophe Demazière.

Projektet finansieras av EU-programmet Horisont 2020 och är ett stort internationellt samarbete med 17 medlemmar från Europa, två från Japan och en från USA. Konsortiet består av flera forskargrupper från den akademiska världen, forskningsinstitut, teknisk supportorganisationer samt företag inom kärnkraftsindustrin. Dessutom spelar chalmersprofessorn Imre Pázsit en viktig roll i projektet med sin mångåriga expertis inom området.

– Forskningen är i högsta grad tvärvetenskaplig. Projektet involverar experter inom olika forskningsområden: från reaktorfysik till artificiell intelligens, från beräkningsfysik till experimentell fysik. En rådgivande grupp av slutanvändare ska dessutom se till att forskningen utförs i linje med kärnkraftsindustrins behov och att nyttan av innovationerna maximeras inom industrin, säger Paolo Vinai.

Det svenska kärnkraftverket Ringhals ingår i projektets rådgivande grupp.

Text: Mia Halleröd Palmgren
mia.hallerodpalmgren@chalmers.se


Mer information:
Christophe Demazière, professor, avdelningen för subatomär fysik och plasmafysik, institutionen för fysik, Chalmers, +46 31 772 30 82, demaz@chalmers.se

Paolo Vinai, docent, avdelningen för subatomär fysik och plasmafysik, institutionen för fysik, Chalmers, +46 31 772 30 80, vinai@chalmers.se

Läs mer om forskargruppen på Chalmers.

Mer om Cortex:
Cortex (CORTEX) står för “core monitoring techniques and experimental validation and demonstration.” Projektet syftar till att utveckla ledande metoder som kan användas för att upptäcka och kategorisera störningar i kommersiella kärnreaktorer under drift. Metoden är icke-invasiv.

Cortex är ett forsknings- och innovationsprojekt (RIA) inom EU-programmet Euratom i Horisont 2020.

Projektet Cortex skall utveckla metoder för att hitta störningar i reaktorer under drift. Metoderna är baserade på övervakningen av stationära fluktuationer i neutronflödet i reaktorer. Ett verktyg som tidigare utvecklats vid Chalmers för att beräkna effekten av kända störningar kommer att användas i projektet.

Illustration: Christophe Demazière


Sidansvarig Publicerad: fr 10 mar 2017.