Theoretical nuclear

Avdelningen för subatomär fysik och plasmafysik

Divisionen spänner över ett flertal forskningsfält som alla studerar fenomen på subatomär skala. Undervisnings- och forskningsverksamheten är av både fundamental och tillämpad karaktär med exempelvis teoretisk och experimentell subatomär fysik, plasma- och fusionsfysik samt kärntekniska tillämptningar. Gemensamt för all forskning inom Plasma och subatomär fysik är målet att bättre förstå processerna som styr de minsta grundstenarna i vår fysiska värld, vilket leder till utveckling av avancerade forskningsmetoder såväl som intressanta tillämpningar.


Kontakt
Docent Anders Nordlund, avdelningschef
031-772 30 83

Publicerad: on 03 jul 2019.