Avdelningen för subatomär, högenergi- och plasmafysik

Avdelningen för subatomär, högenergi- och plasmafysik bedriver forskning inom ett flertal olika områden. Vi inspireras av stora frågor kring universum: Vad är dess byggstenar? Vilka krafter verkar mellan dem? Hur har universum utvecklats? Vi utforskar också tillämpningar inom subatomär fysik, framförallt inom energiområdet. Mer specifikt ligger våra forsknings- och utbildningsprojekt inom teoretisk och experimentell subatomär fysik, matematisk- och högenergifysik, plasmateori och fusionsforskning, samt reaktorfysik och modellering. Vi involverar ofta studenter på olika utbildningsnivå i vår forskning.

Inom avdelningen utnyttjas flera olika forskningsmetodologier: från teoretisk fysik och datorsimuleringar till experiment. Våra ansträngningar och expertis inom utveckling av avancerade analytiska och beräkningstekniska verktyg är en styrka som ofta ger våra forskare ledande roller i internationella nätverk. Vi värdesätter och vårdar dessa eftersom de frågeställningar som vi arbetar med ofta kräver kombinerade insatser av internationella, vetenskapliga samarbeten och utnyttjande av forskningsinfrastrukturer runt om i världen.​​

Kontakt:
Professor Christian Forssén​, avdelningschef.

Besöksadress:
Kemigården 1, Göteborg
Postadress:
Chalmers tekniska högskola
Institutionen för fysik
Kemigården 1
412 96 Göteborg


Forskagrupper på Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Experimentell subatomär fysik​
Gruppledare:
Andreas Heinz​ (research interests: “Experimental nuclear physics; fission, nuclear astrophysics”)
Thomas Nilsson (research interests: “Experimental nuclear physics; rare isotopes”​)​


Matematisk fysik​
Gruppledare:
Martin Cederwall​ (research interests: “Mathematics of M-theory”)

Ulf Gran​ (research interests: “AdS-CFT; Black holes; Condensed matter physics; String theory”)

Reaktorfysik, modellering och säkerhet
Gruppledare:
Christophe Demaziere (research interests: “Neutron transport; fluid dynamics; heat transfer”)
Paolo Vinai​ (research interests: “Neutron transport; fluid dynamics; heat transfer”)


Plasmateori
Gruppledare:
Tünde Fülöp (research interests: “Magnetic fusion and laser-plasma accelerators”)
Istvan Pusztai ​(research interests: “Magnetic fusion and astrophysical plasmas”)


Teoretisk subatomär fysik
Gruppledare:
Riccardo Catena (research interests: “Astroparticle physics; Dark matter theory and phenomenology; Early Universe cosmology”)
Andreas Ekström​ (research interests:​ “Theoretical nuclear physics; Realistic nuclear interactions; Inverse problems and computational statistics”)
Gabriele Ferretti
 (research interests:​ “Particle physics; Standard model; Physics beyond the standard model; Compositeness; Supersymmetry”​)
Christian Forssén:​ 
(research interests:​ “Computational many-body physics; Theoretical nuclear physics; Effective Field Theories; Computational statistics and machine learning”​)​


Sidansvarig Publicerad: ti 25 aug 2020.