Reaktorfysik, modellering och säkerhet

Gruppen bedriver forskning och undervisning om modelleringen av komplexa system, främst med tillämpningar 
på kärnreaktorer. Syftet är att utveckla bättre tekniker som kan användas i framtida simuleringsplattformar, med fokus på att modellera multifysiksystem som sker på  och multiskalaspekterna i sådana system. För att lösa de utmaningar som uppstår i sådana system, har det skapats en tvärvetenskaplig grupp på Chalmers med namnet DREAM (DREAM står för Deterministic Reactor Modelling)

Publicerad: to 28 maj 2020.