Avdelningen för kemisk fysikVid Kemisk fysik utför vi experimentell och teoretisk grundforskning och tillämpad forskning inom yt- och nanovetenskap. Projekten är huvudsakligen relaterade till hållbara energisystem som omfattar heterogen katalys för avgasrening och bränsleproduktion, energilagring, solceller och bränsleceller.

För mer information besök vår sida på engelska:

Sidansvarig Publicerad: fr 17 sep 2021.