Avdelningen för kemisk fysik

group picture.jpg

Avdelningen för kemisk fysik är en av forskningsavdelningarna på Institutionen för fysik och leds av professor Henrik Grönbeck.

Vid Kemisk fysik utför vi experimentell och teoretisk grundforskning och tillämpad forskning inom yt- och nanovetenskap. Projekten är huvudsakligen relaterade till hållbara energisystem som omfattar heterogen katalys för avgasrening och bränsleproduktion, energilagring, solceller och bränsleceller.

För mer information besök vår sida på engelska:

Sidansvarig Publicerad: to 23 apr 2020.