Avdelningen för biologisk fysikVår avdelnings långsiktiga mål är att bidra till gränsöverskridande forskning och utbildning inom livsvetenskap, och att aktivt samverka med institutioner på Chalmers och Göteborgs universitet, forskningsinstitut och företag.
 
Forskningen har sin grund i ytfysik och mjuka materials fysik och är för tillfället inriktad på i) frågor kring gränssnittet mellan ytor och biologiska system samt utveckling av ytbaserade bioanalytiska verktyg för grundläggande forskning kring artificiella cellmembran och nanopartikelanayls med tillämpningar inom medicinsk diagnostik och läkemedelsutveckling ii) struktur och dynamik  hos oordnade system, i synnerhet vatten, protein, lipidmembran, aminosyror, peptider, matmaterial men även glas, porösa material, polymersystem, fasta jonledare och lera. En betydande del av forskningen sker i nära samverkan med farmaceutiska, biologiska och medicinska aktörer.
 
En viktig komponent i vår forskning är en långvarig tradition av att bidra till forskningen om gränssnittet mellan ytor och biologiska system, vilket innefattar bland annat biomaterial, biosensorer och cellstudier. Vårt främsta bidrag är inom utveckling av ytsensorverktyg såsom QCM-D (en piezoelektrisk ytvåg), ellipsometri, ytplasmonresonans (SPR) men även biologisk avbildning genom ytkänslig fluorescens  (exempelvis vågledarbaserad mikroskopi och TIRF) och avbildande masspektrometri (TOF SIMS). Genom att kombinera dessa metoder med avancerad mikrofluidteknik och modern ytkemi undersöker vi viktiga vetenskapliga frågeställningar som identifieras tillsammans med biologer, kemister, läkare och företag inom livsvetenskaperna.
 
På detta sätt hoppas vi kunna bidra med nya metodologiska och teoretiska metoder baserat på vår unika ställning i gränslandet mellan tillämpad fysik, nanovetenskap, elektroteknik, kemiteknik, (bio)kemi, biologi och medicin.
 

Kontakt
Professor Fredrik Höök, avdelningschef
031-772 61 30

Publicerad: fr 26 apr 2019.