Infrastrukturenheten

Infrastrukturenheten på institutionen för fysik leds av Anders Kvist och har sex anställda. Enheten driver det chalmersövergripande labbet, Chalmers Materials Analysis Laboratory, samt bistår institutionen med annan forskningsinriktad service.

Lasse Urholm and Lennart Norberg är forskningsingenjörer som arbetat tillsammans på Chalmers i över 30 år. De erbjuder teknisk och praktisk support vad gäller allt från vakumteknik, elektronik, datorer till olika typer av tillverkning med till exempel svarv och fräs.

Ola Löfgren är systemtekniker specialiserad på Apple datorer. Han är it-support för alla Apple datorer på institutionen för teknisk fysik.

Annemarie Wagner är forskningsingenjör med inriktning mot miljö- och säkerhetsfrågor. Hon ansvarar bland annat för hantering av kemikalier och gaser på institutionen för teknisk fysik och är behjälplig vid beställning och registrering av dessa ämnen.


Chalmers Materials Analysis Laboratory (CMAL)

Katarina Logg och Stefan Gustafsson är forskningsingenjörer och ansvarar för driften av CMAL. Labbet är öppet för användning av hela Chalmers och kan även ta emot externa användare från industri eller andra universitet.
Läs mer på CMAL:s egna sidor.Kontakt

Anders Kvist
Avdelningschef
Telefon: 031-772 33 24
E-post: akvist@chalmers.se

Lasse Urholm
Forskningsingenjör
Telefon: 031-772 8506
E-post: lasse.urholm@chalmers.se

Lennart Norberg
Forskningsingenjör
Telefon: 031-772 30 87
E-post: lennart@chalmers.se

Ola Löfgren
Systemtekniker
Telefon: 031-772 33 11
E-post: olalo@chalmers.se

Annemarie Wagner
Forskningsingenjör
Telefon: 072 352 61 03
E-post: annemarie.wagner@chalmers.se

Publicerad: fr 20 nov 2015. Ändrad: må 18 apr 2016