Studenter

Centrum och faciliteter

 
Stimulerade av vår tids behov och utmaningar är institutionens ambition att främja en kreativ miljö för forskning, lärande och samverkan. Vi tillför en konkurrensfördel genom att länka samman de bästa internationella forskarna i materialvetenskap, nanoteknologi och energiforskning med ledande industriella partners.
 
Vi arbetar över de traditionella institutionsgränserna och driver två Chalmersövergripande infrastrukturenheter.

Centrum

Chalmers infrastrukturenheter:

Sidansvarig Publicerad: on 01 jul 2020.