Avdelningen för elteknik

Avdelningen för elteknik bedriver forskning på en bred front inom elkraftområdet. Drivkraften är att utveckla
interdisciplinära forskningsområden inom universitetet och med externa samarbetspartners. Avdelningen bedriver även grundutbildning inom elkraftområdet och tillsammans med avdelningen för Högspänningsteknik ges det internationella mastersprogrammet Electric Power Engineering.

Forskningsaktiviteterna vid avdelningen kan summeras i tre huvudområden: elkraftsystem, kraftelektronik och elmaskiner. Den huvudsakliga styrkan i forskningen ligger i en solid teorigrund kombinerad med omfattande experimentell verifikation utförd i avdelningens laboratorier och i fältmätningar.

Läs mer om avdelningens forskning

Utbildning

Vi erbjuder även grundutbildning inom elkraftområdet. Avdelningen för elteknik ger, tillsammans med Avdelningen för högspänningsteknik (Institutionen för material och tillverkningsteknik), det internationella mastersprogrammet Electric Power Engineering.

Läs mer om våra kurser inom elteknik
Kontaktpersoner och nyttiga länkar
Information kring examensarbeten
K G Hallbys stipendium och Fredrik H. Lamms donationsfond

Publicerad: on 22 feb 2012. Ändrad: fr 17 feb 2017