Norden tar ledarskap mot framtidens el

Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVA väst (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) och IVAs projekt Vägval El tillsammans med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).
Europa ställer om mot förnybar energi, med mer sol- och vindkraft. Motsvarande utveckling ser vi i Sverige, och i Norge har man redan idag närmare 100 procent förnybar vattenkraft. Utvecklingen innebär både möjligheter och utmaningar.

Tillgången på el från sol och vind är ojämn vilket betyder att annan elproduktion måste användas för att kompensera för variationerna. För att hantera variationer och kunna ta tillvara på vind- och solenergi måste en samverkan ske mellan olika energibärare. ”Power to gas” är en metod för att lagra vindkraft som förnybar gas.

Även förbrukningen av el måste bli mer flexibel för att elsystemet fortsatt ska vara stabilt och leveranssäkert. För att uppnå detta krävs både nya tekniska lösningar. Vattenkraften är den viktigaste reglerresursen i elsystemet, vilket gör att både Sverige och Norge har goda förutsättningar för att hantera större mängder sol och vind hemma, och dessutom ge så kallad balanskraft till Danmark, Tyskland och England. I Norge ser man detta som en god affärsidé som kan ge goda exportinkomster.

Filip Johnsson, Professor u uthålliga energisystem på Chalmers är en av talarna, under punkten: "Chalmers beskriver utmaningar och möjligheter med att möta klimathotet – globalt, för Europa och för Norden".


Välkommen till ett seminarium arrangerat av IVA väst och IVAs projekt Vägval el tillsammans med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA).

Läs mer och anmäl dig.
Kategori Seminarium
Plats: Chalmersska huset
Tid: 2017-03-21 17:00
Sluttid: 2017-03-21 19:00

Publicerad: ti 14 mar 2017.