Energi och miljö

Energi och miljö söker svar på globala utmaningar som resursbrist och miljöpåverkan. Utmaningar som kräver vetenskaplig kunskap, teknikutveckling, styrmedel och agerande på såväl lokal som global nivå. På Energi och miljö arbetar vi med de enskilda komponenterna och de stora systemen men framförallt – länkarna däremellan. Med vår omfattande samverkan med näringsliv och samhälle och aktivt deltagande i debatter och policyprocesser lever vi upp till vårt motto – vi är med och gör världen hållbar!

Publicerad: må 22 aug 2011. Ändrad: to 09 mar 2017