Världspremiär för tankestyrd robotprotes

Nyligen genomfördes den första operationen där en armprotes fästs permanent på en amputerad patient, med hjälp av elektroder som placerats på muskler och nerver. Nu visar testresultaten att protesen verkligen kan styras med hjälp av tankarna. Doktoranden Max Ortiz Catalan och professor Bo Håkansson från S2 är två av forskarna bakom den nya tekniken.

Operationen genomfördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, av ett kirurgiskt team under ledning av docent och överläkare Rickard Brånemark.

Protesen är direkt kopplad till benet i den amputerade lemmen med en titanskruv, vilket gör den stabilt förankrad. Elektroder som opererats in i kroppen möjliggör en naturlig och effektiv kontroll av protesen. De kan registrera fler signaler än ytelektroder som fästs på huden, vilket hittills varit det vanliga för viljestyrda proteser.

Ökad rörlighet och färre hudproblem gör att den nya, avancerade tekniken innebär ökad livskvalitet för amputerade personer. Man kan till och med åstadkomma naturlig ”känsel” genom stimulering av nerver.
 
– Med hjälp av vår teknik får arm- och handamputerade en ”levande” kroppsdel, säger Max Ortiz Catalan.
 
Projektet är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Chalmers och
Integrum AB.
 
 
Bild ovan: Max Ortiz Catalan med robotprotesen.
 
Bild nedan: Rickard Brånemark inspekterar implantatet.
 
 
 
Medialänkar:
 
 
 
 

Publicerad: to 28 feb 2013. Ändrad: fr 19 maj 2017