Chalmerist vann svenska embedded priset 2014

​Oscar Edvardsson från Chalmers masterprogram Biomedical Engineering, vann Studentkategorin i årets Swedish Embedded Award, med sitt exjobb ’Mätutrustning vid ventilering av nyfödda’.

Oscar EdvardssonChalmeristen Oscar Edvardsson tog hem priset med sitt system som stödjer sjukvårdspersonal som ger konstgjord andning till nyfödda med behov av andningshjälp, så kallad ventilationsbehandling.

Hans hjälpmedel ökar vårdpersonalens kontroll över hur stor luftmängd som förs ner i barnets lungor, vilket är avgörande för att undvika skador. Om lufttillförseln är för liten finns risk för syrebrist i hjärnan, och en för kraftig lufttillförsel riskerar att orsaka lungskador och därmed en försämrad syreupptagning.

Ants Silberberg på institutionen Signaler och system har varit handledare för Oscar Edvardsson, och är även en av forskarna bakom en studie som visar att dagens ventilationsbehandling saknar tillförlitlig kontroll av luftvolymen.

Beräknar luftflödet
Systemet består av en mätmodul som monteras i en engångsmask, för att förhindra smittspridning. Modulen beräknar luftflödet utifrån det uppmätta trycket och skickar de viktiga kliniska parametrarna till en basstation. Mätmodulen innehåller all nödvändig elektronik och kommunicerar trådlöst med basstationen, och masken är kompatibel med den utrustning som används i vården idag.

Ex-​​jobbet är utfört tillsammans med företaget Monivent, ett uppstartsföretag från Chalmers Entreprenörsskola, där Oscar Edvardsson nu är anställd.

– Mitt nästa steg blir att fortsätta med produktutvecklingen på Monivent, genom att ta fram en fungerande prototyp som, till att börja med, ska testas och utvärderas vid simulerad behandling på docka och i träningssammanhang. Därefter väntar vidare utveckling och kliniska tester för att färdigställa den produkt som ska kunna användas inom akutsjukvården, säger Oscar Edvardsson. 

Prisutdelning
Prisutdelningen hölls i samband med Embedded Conference Scandinavia den 4 november. Priset, som består av ett stipendium på 50 000 kronor, delas ut av branschorganisationen Svensk Elektronik, tidningen Elektronik i Norden och Mälardalens högskola.
 
Text: Malin Ulfvarson
Foto: Erik-Wilhelm Graef Behm
 
 
För mer information om projektet, kontakta Ants Silberberg på institutionen för Signaler och system.
 

Sidansvarig Publicerad: må 04 nov 2019.