Knut Åkesson, Elektroteknik

​Title: Automated reasoning of customizable products and cyber-physical production systems

Föreläsning för befordran till biträdande professor vid Chalmers; Knut Åkesson i forskargruppen Automation, institutionen för Elektroteknik.

Läs mer i det engelska kalendariet
Kategori Föreläsning
Plats: EL42, Linsen, EDIT-huset, Hörsalsvägen 11, Campus Johanneberg
Tid: 2017-10-13 14:15
Sluttid: 2017-10-13 15:00

Publicerad: må 09 okt 2017. Ändrad: ti 05 jun 2018