Program och kurser på institutionen data- och informationsteknik

Lärare vid institutionen bedriver undervisning på flera utbildningsprogram både vid Chalmers och Göteborgs universitet. 

Program och kurser på kandidatnivå​

Vid Göteborgs universitet

Kandidatprogram

Vid Chal​mers

Civilingenjörsprogram vi undervisar på

Högskoleingenjörsprogram vi undervisar på

Kurser som institutionen ger:

Kandidatarbete

Institutionen erbjuder varje år ett antal kandidatarbeten för studenter  vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Masterprogram

Civilingenjörer kan läsa de två sista åren tillsammans med internationella studenter på någon av de masterprogram som institutionen ansvarar för. Information om institutionens masterprogram hittar du på sidan för masterprogram på vår engelska webbplats.

Examensarbete

Examensarbetet är en sista, avgörande del av utbildningen. Utförligare information om examensarbete hittar du på kursportalen Canvas. Kontaktperson är Staffan Björk, staffan.bjork@cse.gu.se


Ansvarig för grundutbildningen

Roger Johansson är viceprefekt med ansvar för grundutbildningen, tillika utbildningsansvarig vid institutionen.

Sidansvarig Publicerad: on 18 aug 2021.