Kandidatnivå

Våra lärare ger kurser inom flera utbildningsprogram både vid Chalmers tekniska högskola och vid Göteborgs universitet. Peter Ljunglöf är viceprefekt med ansvar för grundutbildningen.

Chalmers

Institutionen bedriver undervisning inom civilingenjörsprogrammen Datateknik (D), Informationsteknik (IT), Industriell ekonomi (I), Automation och mekatronik (Z), Elektroteknik (E) och Teknisk fysik (F) och högskoleingenjörsprogrammen Datateknik, Elektroteknik, Mekatronik och Maskinteknik.

Civilingenjörerna läser de två sista åren tillsammans med internationella studenter på något av våra masterprogram.

Göteborgs universitet

Institutionen har två program på kandidatnivå vid Göteborgs universitet, Datavetenskap och Software Engineering and Management, samt fyra masterprogram.

Här finns listor över de kurser som institutionen ger i grundutbildningen:

Kandidatarbete

Institutionen erbjuder varje år ett antal kandidatarbeten för studenter både vid Chalmers och Göteborgs Universitet.Publicerad: to 27 feb 2014. Ändrad: må 24 apr 2017