Handledarinformation

Välkommen som handledare!

Läs noga igenom informationen nedan så att du vet vad som gäller när du arbetar som handledare vid CSE.


Om du har några frågor rörande ditt arvode ska du kontakta Grace Milaszewski, gracelda.milaszewski@chalmers.se.


Du lämnar dina tidrapporter och andra eventuellt förekommande dokument (beslut från Skattemyndigheten, läkarintyg osv.) till Grace Milaszewski i rum 6122 i EDIT-huset eller i rum 471 i Jupiter, beroende på vilket campus du är på.


Ersättning

För att få ersättning för undervisning/handledning/rättning måste du fylla i vår blankett "Course time report", en blankett för varje kurs och månad.


I timrapporten fyller du i timmarna du arbetat, exempelvis ett labpass från kl 13:00-15:00 blir två timmar. Är din arbetade tid för ett tillfälle inte hela timmar, så ska tiden räknas om till decimaler.
Exempel: ett labpass 13:30-15:00 blir 1,5 timmar, och 13:45-15:00 blir 1,25 timmar. Undvik att redovisa enstaka minuter, utan använd endast hela, halva och kvartstimmar.


Om vi ska betala ut lön till dig för första gången, och du du vill få pengarna insatta direkt på ditt bankkonto måste du fylla i ett överföringsuppdrag.
Blankett för dig som får lön från Chalmers.
Blankett för dig som får lön från GU.


Du kan lämna in blanketten på valfritt Nordea-kontor, eller posta till adressen som anges på blanketten. 

Om du inte skickar in något överföringsuppdrag får du din lön på en utbetalningsavi i posten.

Timrapporten ska lämnas in senast den 25e i månaden efter den du arbetade. Rapporten ska då även vara signerad av kursansvarig lärare.

Det är viktigt att du följer detta och inte samlar på dig gamla timrapporter.


Vill du ha löneutbetalning redan månaden efter utfört arbete måste timrapporten vara inlämnad senast andra vardagen i månaden.


Du får betalt för de antal timmar som du handleder.

  • Arvode/timme: 156 kr inklusive semesterersättning om du inte har Masterexamen.
  • Arvode/timme: 184 kr inklusive semesterersättning om du har Masterexamen.

 

Om du arbetar kvällstid får du ett tillägg på 39 kr per timme efter kl 18:00. Beloppen är inklusive semesterersättning.


Om du är berättigad till skattejämkning så ansöker du till ditt lokala skattekontor, sedan lämnar du in beslutet tillsammans med din timrapport. Om du anställts efter oktober månad måste du lämna in både preliminär och slutlig skattsedel i början av januari för att undvika att för hög skatt dras på januarilönen.


Förberedelsetid

Du får förberedelsetid som övningsledare och laborationshandledare. Timantalet du får ersättning för varierar från kurs till kurs, beroende på svårighetsgraden. Hur mycket förberedelsetid du får kommer du och kursansvarige överens om och kursansvarige skriver antal timmar på den sista blanketten du lämnar in för kursen.

Vid sjukdom
Om du blir sjuk måste du kontakta kursansvarig så snart som möjligt. Efter överenskommelse med honom/henne kan du försöka byta dina schemalagda timmar med någon annan handledare på kursen. Om du blir långvarigt sjuk är det viktigt att du kontaktar kursansvarig omgående så att han/hon kan hitta en ersättare så snart som möjligt.

Som timanställd har du rätt till sjuklön om anställningen omfattar minst en månad och arbetet utförs regelbundet, helst enligt ett schema.


På blanketten "Course time report" tar du förutom de timmar som du arbetat, även upp de timmar som du skulle ha arbetat om du inte blivit sjuk. Markera dina sjuktimmar tydligt. För dessa timmar erhåller du 80 procent ersättning. Första sjukdagen är alltid karensdag, det vill säga ingen ersättning betalas ut. Tänk på att du måste ha sjukintyg från och med 8e sjukdagen. I dessa fall kontakta HR-funktionen vid institutionen.


Blanketter

Course time report
Överföringsuppdrag för dig som får lön från Chalmers
.
Överföringsuppdrag för dig som får lön från GU.

Publicerad: on 19 mar 2014. Ändrad: on 14 feb 2018