Handledarinformation

Välkommen som handledare!

Läs noga igenom informationen nedan så att du vet vad som gäller när du arbetar som handledare vid CSE.
Längst ned på sidan finns länkar till alla blanketter och dokument du behöver.

Om du har några frågor rörande ditt arvode ska du kontakta Grace Milaszewski, gracelda.milaszewski@chalmers.se.

Du lämnar dina tidrapporter och andra eventuellt förekommande dokument (beslut från Skattemyndigheten, läkarintyg osv.) antingen till Grace Milaszewski i rum 6122 i EDIT-huset, eller till Ann Tornberg i rum 467 i Jupiter, beroende på vilket campus du är på. Vid deras kontor finns även blanketten  "Course time report" på papper om du inte vill använda pdf-versionen.

Ersättning

För att få ersättning för undervisning/handledning/rättning måste du fylla i vår blankett ovan "Course time report". Om du ska få lön från oss för första gången och vill få pengarna insatta direkt på ditt bankkonto måste du fylla i blanketten "Överföringsuppdrag Nordea", du kan lämna in den på valfritt Nordea-kontor eller posta till adressen som anges på blanketten.

Du måste skicka in ett överföringsuppdrag inför första utbetalningen även om du har Nordea som din privata bank, de behöver blanketten senast 10 dagar innan löneutbetalningen för att hinna handlägga ditt ärende. Om du inte skickar in något överföringsuppdrag får du din lön på en utbetalningsavi i posten.

Timrapporten ska lämnas in senast den 25e i månaden efter den du arbetade. Rapporten ska då även vara signerad av kursansvarig lärare. Rapporten för de timmar du arbetat under oktober redovisar du alltså senast den 25 november, och lönen betalas då ut i december.

Det är viktigt att du följer detta och inte samlar på dig gamla timrapporter!

Vill du ha löneutbetalning redan månaden efter utfört arbete måste timrapporten vara inlämnad senast den 5e i månaden som följer den månad du arbetat. För att få lön utbetalad den 25 november måste du alltså lämna in rapporten senast den 5e november.

Du får betalt för de antal timmar som du handleder.

  • Arvode/timma: 156 kr om du inte har Masterexamen
  • Arvode/timma: 184 kr om du har Masterexamen

 

Om du arbetar kvällstid får du ett tillägg på 39 kr per timme efter kl 18:00. Beloppen är inklusive semesterersättning.

Om du är berättigad till skattejämkning så ansöker du till ditt lokala skattekontor, sedan lämnar du in beslutet tillsammans med din tidrapport. Om du anställts efter oktober månad måste du lämna in både preliminär och slutlig skattsedel i början av januari för att undvika att för hög skatt dras på januarilönen.

Tidrapport

För snabbast möjliga handläggning ska du:

  • Lämna in rapporten senast den första dagen i månaden för att lön ska hinna utbetalas den 25:e i samma månad. (Du lämnar till exempel in din blankett för oktober senast den första november, för att du ska få din lön för arbetade timmar i oktober utbetald den 25 november.)
  • Fylla i en separat blankett för varje kurs du handleder på.
  • Fylla i en blankett per månad som skall vara attesterad av kursansvarig.
  • Se till att rapporten är tydligt och fullständigt ifylld innan du lämnar in den. (Glöm till exempel inte att kurskod ska stå på varje blankett.)  
Förberedelsetid

Du får förberedelsetid som övningsledare och laborationshandledare. Timantalet du får ersättning för varierar från kurs till kurs, beroende på svårighetsgraden. Hur mycket förberedelsetid du får kommer du och kursansvarige överens om och kursansvarige skriver antal timmar på den sista blanketten du lämnar in för kursen.

Vid sjukdom

Om du blir sjuk måste du kontakta kursansvarig så snart som möjligt. Efter överenskommelse med honom/henne kan du försöka byta dina schemalagda timmar med någon annan handledare på kursen.

Om du blir långvarigt sjuk är det viktigt att du kontaktar kursansvarig omgående så att han/hon kan hitta en ersättare så snart som möjligt.

Som timanställd har du rätt till sjuklön om anställningen omfattar minst en månad och arbetet utförs regelbundet, helst enligt ett schema.

På blanketten "Course time report" tar du förutom de timmar som du arbetat, även upp de timmar som du skulle ha arbetat om du inte blivit sjuk. Markera dina sjuktimmar tydligt. För dessa timmar erhåller du 80% ersättning. Tänk på att du måste ha sjukintyg från och med 8e sjukdagen. Första sjukdagen är alltid karensdag, det vill säga ingen ersättning betalas ut.

Blanketter:

 

Publicerad: on 19 mar 2014. Ändrad: fr 25 aug 2017