Programvaruteknik

Från och med den 1/1 2017 avdelningen delats upp på tre nya, formella metoder, funktionell programmering och informationssäkerhet.

Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom programvaruteknik och software engineering.
 

Vår forskning kan delas in i fyra områden:

  • Funktionell programmering. Tonvikten ligger på design, verifiering och tillämpning av inbäddade domänspecifika språk.
  • Formella metoder. Utveckling och användning av programvara och metoder för formell verifiering baserade på modellkontroll, testning, automatiserade resonemang, och kontraktsanalys.
  • Språkbaserad säkerhet. Utveckling av säkerhetsmodeller och metoder för programvarukonstruktion för säkra system som bygger på nya tekniker för programmeringsspråk.
  • Språkteknologi. Grammatikbaserad flerspråkig digital kommunikation.

Publicerad: on 27 nov 2013. Ändrad: må 09 jan 2017