Nätverk och system

En stor del av dagens verksamheter är beroende av komplexa datorsystem bestående av allt från autonoma system, små inbyggda system ibland anslutna till Internet (Internet of Things, IoT), komplexa distribuerade datorsystem samt mer generella och globala nätverk. Säkerhet och pålitlighet för systemen samt kommunikationen inom och mellan dem är av avgörande betydelser för dagens samhälle.

Avdelningen för nätverk och system bedriver forskning och undervisning inom detta området för att kunna förstå och öka säkerhet och pålitlighet i systemen.

Verksamheten inom avdelningen kan delas in i följande två områden:

Avdelningen är starkt engagerad i grundutbildningen och ger kurser inom flera kandidat- och masterprogram och då speciellt Computer Systems and Networks.


Sidansvarig Publicerad: ti 10 aug 2021.