Lokal samverkan

Representanter i lokal samverkan

Arbetsgivarens representanter
Ordförande: Patrik Jansson, tf prefekt
Sekreterare: representant från HR

Fackliga representanter
SACO: Roger Johansson
ST-ATF: Eva Axelsson 

Övriga representanter 
Jämställdhetsombud: Vakant
Arbetsmiljöombud: Roger Johansson

Publicerad: fr 04 jul 2014. Ändrad: ti 09 apr 2019