Lokal samverkan

Representanter i lokal samverkan

Arbetsgivarens representanter
Ordförande: Charlotte Wiberg, prefekt
Sekreterare: Anna Skanse, HR-partner

Fackliga representanter
SACO: Roger Johansson
ST-ATF: Eva Axelsson 

Övriga representanter 
Jämställdhetsombud: Vakant
Arbetsmiljöombud: Roger Johansson

Publicerad: on 03 jun 2020.