Interaktionsdesign och Software Engineering

Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom två områden: Interaktionsdesign och Software Engineering.

Interaktionsdesign

Interaktionsdesign handlar om samspelet mellan människor och produkter där informationsteknologi är en central komponent. Det kan exempelvis handla om design för en specifik spelupplevelse, utformningen av det komplexa gränssnittet mellan föraren och nätverket av datorer som styr en modern bil, nästa generation av mobila kommunikationsenheter eller integration av teknik i våra vardagliga saker, till exempel e-textil. Oavsett användningsområde är designperspektivet på samspelet mellan människa och teknik centralt. Detta gör interaktionsdesign till ett allt viktigare område i applikations- och systemutveckling, men också i industri- och produktdesign. 

Området Interaktionsdesign ansvarar för två masterprogram:

Software Engineering

Software Engineering är den systematiska tillämpningen av tekniska metoder för och under utveckling av mjukvara. Området Software Engineering vid den här avdelningen bedriver forskning och utbildning inom utveckling av komplexa mjukvarusystem och mjukvaruintensiva system, och kännetecknas av ett omfattande internationellt forskningssamarbete samt nära samarbete med industrin. Specifika intresseområden är kravteknik, mjukvaru- och systemarkitektur och modellering, testning, kontinuerlig och hållbar utveckling av mjukvarusystem, kvalitet på mjukvarusystem och mänskliga aspekter av mjukvaruteknik, AI Engineering, cyberfysiska system, molnberäkning och domänspecifika system inklusive system inom transport/bil, telekommunikation och medicin.

Området Software Engineering är organiserade i två större enheter: SE-TRIP (Testing, Requirements, Innovation, and People) och SE-CPS (Software Engineering for Cyber-Physical Systems). Avdelningen är värdar för Software Center​, det största forskningscentret inom mjukvaruteknik i Sverige med fokus på digitaliseringsprocesser inom den inbyggda och komplexa systembranschen både i Sverige och Europa.

Enheterna vid Software Engineering ansvarar för följande utbildningsprogram:
Håll koll på kommande seminarier i Software Engineering Seminars-kalendern.

Medarbetare på Interaktionsdesign och Software Engineering

Avdelningschef: Palle Dahlstedt​

Sidansvarig Publicerad: to 30 dec 2021.