Nätverk och system

​Enheten Nätverk och system bedriver forskning som fokuserar på förvaltning, säkerhet och prestanda för distribuerade infrastrukturer för beräkningar, databehandling och kommunikation. Från små IoT-enheter till automatiserade fordonssystem och smarta nät, hela vägen till hyperskala molnsystem. 

Forskningen syftar till att utveckla:
  • Nya och motståndskraftiga distribuerade parallella algoritmer
  • Säkerhets- och integritetsbevarande tekniker
  • Ramverk för databehandling
  • Maskininlärningssystem
  • Ramverk för hantering av resurser och energi för heterogena system
Tillvägagångssätten sträcker sig från algoritmdesign och analys till experimentell systemforskning, inklusive modellering, mätning och teori.

Enheten har ett tätt samarbete med ledande industrier och universitet världen över, bland andra Ericsson, Volvo AB, Volvo Cars och Göteborg Energi, med många av resultaten implementerade i system och produkter som används runt om i världen. Gruppen är involverad i många projekt finansierade av EU-kommissionen, Vetenskapsrådet (VR), Wallenbergstiftelsen, Wallenberg Autonomous Systems Program, Sveriges Innovationsbyrå (Vinnova) och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Enheten Nätverk och system deltar i många undervisningsaktiviteter, särskilt på avancerad nivå i masterprogrammet Computer Systems and Networks​ som täcker många aspekter av moderna distribuerade system, datornätverk, nätverks- och datorsäkerhet och datakommunikation.

Sidansvarig Publicerad: to 23 dec 2021.