Dator- och nätverkssystem

Inom avdelning Dator- och nätverkssystem finns tre ämnesfokuserade enheter: Computer Systems​, Inbyggda elektroniska system och datorgrafik​, och Nätverk och system​.

Forskn​ing

Vårt samhälle genomgår en digitaliseringsrevolution och blir alltmer beroende av ett ökande antal kritiska datorsystem. Dessa system kräver snabb och pålitlig kommunikation, de förväntas leverera hög prestanda och vara energieffektiva, säkra och robusta. Det behövs avancerad forskning för att möta dessa behov och det krävs ett helhetsgrepp – från internet- och molnbaserade tjänster med effektiv och säker kommunikation, till design av komplexa distribuerade system och datorarkitekturer, ända ner till komponenter som t.ex. acceleratorer, GPU:er och de elektroniska kretsarna som implementerar dem. Forskningen inom dator- och nätverkssystem täcker detta breda spektrum, från stora sammankopplade system och IoT-enheter till de minsta delarna av hårdvara där tillförlitlighet, säkerhet, prestanda och effektivitet är nyckeln.

Forskningsområden

  • Distribuerade system 
  • Datakommunikation
  • Datorgrafik
  • Datorsystem
  • Robusta realtidssystem
  • Säkerhet och integritet
  • VLSI​

Samverkan​ med industrin

Det är viktigt för oss att vår forskning inte bara är akademisk utan också är användbar för vårt samhälle. En stor del av vår forskning görs i samarbete med industrin där vi samarbetar med stora internationella bolag såväl som med mindre företag. Vår forskning har också resulterat i flera start-ups.

Utbildning

För att utbilda våra studenter till att bli teknikledare i digitaliseringsrevolutionen, speglar vårt kursutbud de grundläggande områden som behövs för att behärska koncept och metoder. Studenterna lär sig hur man designar högpresterande, energieffektiva, säkra och robusta datorsystem, hela vägen från mjukvara, algoritmer, kommunikation och säkerhet till hårdvarusystem och elektroniska kretsar. Vi erbjuder kurser på kandidatnivå och avancerade kurser på masternivå inom forskningsområdena som anges ovan.

Avdelningen ansvarar för en betydande del av undervisningen på följande masterprogram:

Medarbetare

Avdelningschef: Per Stenström​

Alla medarbetare på Dator- och nätverkssystem hittas här​.

Sidansvarig Publicerad: to 30 dec 2021.