Computer Systems

Enheten Computer Systems bedriver forskning som fokuserar på framsteg inom datorarkitektur och parallella och heterogena programmeringsmodeller och deras runtime-system för att realisera framtida datorsystem med högre prestanda och energieffektivitet. Fokus ligger på:
  • Minnessystem av allmänna arkitekturer
  • Sammankopplingsnät
  • Fasta och rekonfigurerbara domänspecifika acceleratorer (t.ex. för maskininlärning)
  • Runtime-system för parallella och heterogena programmeringsmodeller
Prestandan hos datorsystem har växt exponentiellt under de senaste decennierna på grund av Moores lag, vilket ger en fördubbling av prestanda vartannat till vart tredje år. Detta har möjliggjort nya användningsfall av datorer inom flera områden där analys av enorma datamängder (t.ex. genom att använda framsteg inom maskininlärning) är en allmän drivkraft för framtida användningsfall.

Enhetens forskningsgrupper är involverade i många projekt, bland andra European Processor Initiative som syftar till att bygga en ny industri kring en europeisk processor med låg effekt. Gruppernas forskning har även nått ut till startup-företag som Zero Point Technologies och varit en del av många tekniköverföringsprojekt.

Enhetens forskargrupper är också involverade i många undervisningsaktiviteter, särskilt på masterprogrammet High-Performance Computer Systems.​

Sidansvarig Publicerad: to 23 dec 2021.