Forskning vid Institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen för data- och informationsteknik bedriver omfattande, kvalitativ och bred forskning som spänner över hela spektrumet från teoretisk underbyggnad till utveckling av tillämpade system. Forskningen vid institutionen ligger i framkant internationellt inom flera områden.

Olika aspekter av tillförlitlighet, i utvecklingen av både mjukvara och hårdvara, är ett genomgående tema i flera av institutionens forskargrupper. Ett exempel är grundforskning om hur programmeringsspråk bör utformas för att göra det lättare att skriva felfria program. Ett annat exempel är metodik för att utveckla tillförlitlighet i de komplexa datorsystem som är inbyggda i till exempel flygplan.​​

I
nstitutionen är organiserad i fyra forskningsavdelningar med underenheter, och inom och mellan dessa verkar ett antal forskargrupper.​

Sidansvarig Publicerad: fr 17 dec 2021.