Forskning vid Institutionen för data- och informationsteknik

Data- och informationsteknik har en dynamisk forskningsmiljö med starkt internationell inriktning, som spänner över hela spektrumet från teoretisk underbyggnad till utveckling av tillämpade system.

Institutionen är organiserad i fem avdelningar, och inom och mellan dessa verkar ett antal forskargrupper.

Våra avdelningar

Datavetenskap

Datorteknik

Formella metoder

Funktionell programmering

Informationssäkerhet

Interaktionsdesign

Nätverk och system

Software Engineering


Publicerad: to 07 feb 2013. Ändrad: to 04 maj 2017