Forskarutbildning

​En forskarutbildning leder till en doktorsexamen och/eller licentiatexamen. Därefter finns möjligheter till fortsatt karriär inom forskning och utveckling inom akademin eller i näringslivet. Lediga doktorandtjänster vid institutionen utlyses via lediga tjänster på Chalmers eller Göteborgs universitet.

Ansvarig för institutionens forskarutbildning är viceprefekt Agneta Nilsson.


Forskarstuderande vid Chalmers följer någon av forskarskolorna i

Data- och informationsteknik 

Biovetenskap

Forskarstudier vid Göteborgs universitet, IT-fakulteten, finns beskrivna här
http://www.itufak.gu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva

 

Forskarutbildning vid Data- och informationsteknik, intern information.

Publicerad: on 10 jul 2019.