Centrumverksamhet

 
 
Software Centre
Drivs vid institutionen och har som syfte att utveckla strategisk samverkan med partnerföretag i industrin, för att avsevärt påskynda introducerandet av nya metoder för mjukvaruutveckling.
 
The Centre for Language Technology, Gothenburg
En organisation för samverkan mellan språkteknologiforskare vid Humanisktiska fakulteten och IT-fakulteten vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
 
SAFER Vehicle and Traffic Safety Center
Safer är Chalmers Fordons- och trafiksäkerhetsforum, och D&IT är en av sex institutioner som ingår som partners.

URBSEC Urban Safety and Societal Security Center
URBSEC grundades 2011 och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. D&IT är en av tolv deltagande institutioner. Centret ska, genom forskning och innovation, ta sig an aktuella, interdisciplinära utmaningar och överbrygga klyftor mellan samhällsvetenskap och teknik.

Publicerad: to 07 feb 2013. Ändrad: to 13 apr 2017