Året 2015

Licentiatexamina: 18 (13 vid Chalmers)
Doktorsexamina: 6 (5 vid Chalmers)
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 62 (53 vid Chalmers)*
Refereegranskade konferensbidrag: 160 (133 vid Chalmers)*
*Antal poster vid avläsning 2016-01-28. Siffrorna inkluderar sampublikationer Chalmers/Göteborgs universitet.

Antal helårsstudenter: 1402 (1023 vid Chalmers)
Antal anställda: 232 (192 vid Chalmers)
Intäkter (mnkr): 238 (184 till Chalmers)

Prefekt:
Jan Smith, tf, t o m 2015-03-31
Johan Karlsson, fr o m 2015-04-01

Institutionen för data- och informationsteknik, gemensam för Chalmers och Göteborgs universitet, är mycket internationell, med en dynamisk forskningsmiljö som är väl integrerad med utbildning och nyttiggörande.

Vid institutionen bedrivs forskning som spänner från teoretisk underbyggnad till utveckling av tillämpade system. Samarbeten med andra universitet och högskolor, nationellt och internationellt, är väl utvecklade. Med Software Center strävar man efter att ytterligare förbättra förutsättningarna för ett mer omfattande samarbete med industrin.

2015 var ett händelserikt år för institutionen, några av höjdpunkterna presenteras nedan. 

Wallenberg storsatsar på autonoma system

I Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP) har ledande forskare i Sverige samlats kring sex viktiga utmaningar. Bland projekten finns Datadriven utveckling av autonoma system , som koordineras av Jan Bosch, och där även Patrizio Pelliccione deltar, samt Interaktion, perception, lärande och verifikation i interaktiva autonoma system där Laura Kovacs samarbetar med Bengt Lennartsson vid Signaler och system som projektledare, och som koordineras från KTH. David Sands är Chalmers WASP-samordnare, och ingår i programmets ledningsgrupp.
Länk till webbsidor för WASP

ReVeRe - Research Vehicle Resource

Under 2015 stod det klart att Data- och informationsteknik blir ekonomisk hemvist för infrastruktursatsningen ReVeRe, som invigdes den 19 november 2015. Satsningen initierades av trafikforskningscentrat Safer redan 2013, med huvudsyftet att tillhandahålla resurser för att omsätta idéer inom fordonsutveckling till spetsforskning och innovationer. I första hand handlar det om forskning inom automatiserad körning och kollisionsundvikande.

Publicerad: to 11 feb 2016. Ändrad: on 01 mar 2017