Nyheter: Data- och informationsteknikhttp://www.chalmers.se/sv/nyheterNyheter från Chalmers tekniska högskolaMon, 10 Apr 2017 14:27:56 +0200http://www.chalmers.se/sv/nyheterhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/AI---vi-fokuserar-pa-fel-hot.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/AI---vi-fokuserar-pa-fel-hot.aspxAI - vi fokuserar på fel hot<p><b>​Artificiell intelligens behöver inte löpa amok och ta över världen för att bli ett hot mot människor och samhälle. Det är illa nog att många arbetstagare riskerar att bli överflödiga när jobben i rask takt automatiseras bort, varnar professor Devdatt Dubhashi.</b></p><div>​ </div> <div>Tanken har inspirerat till åtskilliga dystopiska science fiction-berättelser: Att en maskin tillverkad av människan av egen kraft utvecklar en överlägsen intelligens och till slut vänder sig mot och förgör sin egen skapare. Men på senare år har en del forskare börjat varna för att en sådan superintelligens faktiskt skulle kunna bli ett hot mot den mänskliga civilisationen även i verkligheten. </div> <div> </div> <div>Den svenske filosofen Nick Boström, verksam vid universitetet i Oxford, hör till dem som oroas över konsekvenserna av de snabba framstegen inom artificiell intelligens, AI, eller maskininlärning som det ofta kallas numera. Utvecklingen skulle kunna rusa iväg bortom mänsklig kontroll och bli ett existentiellt hot, en teknologisk singularitet, resonerar han. </div> <div> </div> <div>Den kände kosmologen Stephen Hawking och företagsledare som Bill Gates och Elon Musk har uttryckt liknande farhågor. Men vad säger då forskare som är verksamma inom datavetenskapen, den disciplin som enligt domedagsprofeterna kan komma att föda fram detta superintelligenta monstrum? </div> <div> </div> <div><img src="/en/areas-of-advance/ict/events/digitalisation/PublishingImages/Devdatt-Dubhashi_200px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Devdatt Dubhashi" style="margin:5px" />– Det är aldrig fel att fundera över framtiden och scenariot väcker onekligen ett antal intressanta filosofiska frågor. Men ur vetenskaplig och teknologisk synpunkt är diskussionen nästan inte intressant alls, svarar Devdatt Dubhashi, professor på Institutionen för data- och informationsteknologi på Chalmers. </div> <div> </div> <div>– Det hot som målas upp ligger så långt bort från det mest avancerade vi kan göra idag inom AI, så diskussionen blir knappast fruktbar. Jag tror inte att hotet kommer att vara relevant på länge, kanske inte ens om 100 år eller mer. I vart fall bör det inte påverka forskningsagendan idag. </div> <div> </div> <div><strong>Dålig grund i forskningen </strong></div> <div>Devdatt Dubhashi betonar att detta inte bara är hans egen uppfattning – han säger sig knappt känna till någon AI-forskare som delar oron. </div> <div>– Jag lyssnade nyligen på Michael Jordan från University of California Berkeley, en av världens främsta forskare inom maskininlärning. Han sade samma sak. Det finns inget vetenskapligt innehåll i diskussionen. </div> <div> </div> <div>I en färsk artikel i den vetenskapliga tidskriften Communications of the ACM går Devdatt Dubhashi tillsammans med Shalom Lappin, professor i datalingvistik vid GU, till botten med AI-apokalypsen. Inte för att den skulle vara otänkbar rent principiellt. Utan för att det finns så många andra, betydligt mer påtagliga risker att hantera som har koppling till vetenskap och teknologi. </div> <div> </div> <div><strong>Viktigare att se andra risker </strong></div> <div>Klimathotet och modifiering av arvsmassa med den kraftfulla CRISPR-tekniken är ett par sådana exempel som nämns, men Devdatt Dubhashi vill hellre sätta strålkastarljuset på hemmaplan, det vill säga datavetenskapen: </div> <div>– Utvecklingen av AI kommer utan tvekan att medföra många positiva saker för människan. Tänk bara på vad den självkörande bilen skulle kunna innebära, i form av färre olyckor, mindre stress, frigjord tid och minskad trängsel. </div> <div> </div> <div>– Men uppskattningar tyder också på att upp emot hälften av alla arbetstillfällen kommer att bli bortautomatiserade under de närmaste årtiondena. Om detta slår in, vad händer då med ekonomin och med samhället? Det här borde vi diskutera mer än vad vi gör idag.  </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT3_710px.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <div> </div> <div><strong>Snabba förändringar </strong></div> <div>Enligt Devdatt Dubhashi talar mycket för att de förändringar som uppstår på grund av digitalisering i form av AI kommer att slå både bredare och snabbare än vid tidigare omvälvande teknologiskiften – som förbränningsmotorn eller elektricitetens genombrott. </div> <div> </div> <div>– AI är mer generellt än något som vi sett hittills. Även kvalificerat tankearbete, sådant som utförs av exempelvis advokater eller läkare, kommer att kunna automatiseras i många fall. Och det kommer att ske på många områden samtidigt, varnar han. </div> <div> </div> <div>Därför är han också tveksam till den lösning på problemet som brukar anföras – att det uppstår nya arbetstillfällen, delvis på områden som vi idag kan ha svårt att föreställa oss, som suger upp den arbetskraft som blivit överflödig på grund av den nya tekniken. </div> <div> </div> <div><strong>Viktigt att vi diskuterar </strong></div> <div>– Jag tycker inte att det finns tillräckligt med stöd för ett sådant påstående. Mycket hänger förstås på i vilken takt som AI slår igenom, konstaterar han. </div> <div> </div> <div>Hur lösningen på problemet ser ut vill Devdatt Dubhashi som datavetenskapare inte ha någon bestämd uppfattning om. Hans mål är främst att få fart på diskussionen – bland kollegor, men också bland ekonomer, samhällsvetare och beslutsfattare. </div> <div>– Målet måste ju rimligen vara att kunna kombinera de fördelar som digitalisering och automatisering innebär med en harmonisk samhällsutveckling säger han. </div> <div> </div> <div>Alternativet vore att även detta AI-problem resulterade i ett ganska dystopiskt framtidsscenario, med omfattande utslagning och utanförskap. </div> <div>– Men i bästa fall skulle vi kunna stå inför ett teknikskifte som till stor del befriar oss från det dagliga slitet och ger oss tid att sträva efter högre mål. Och vem skulle argumentera mot en sådan utveckling – om den var möjlig? </div> <div> </div> <div> </div> <div><span>Artikeln har tidigare publicerats i Chalmers magasin nr 1 2017. </span></div> <div><span>Text: Björn Forsman <span style="display:inline-block"></span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>FAKTA/ TEKNOLOGISK SINGULARITET </strong></div> <div>I ett uppmärksammade tankeexperiment, Paperclip Maximizer, lanserar Nick Boström idén om en intelligent maskin som instruerats att tillverka så många gem som möjligt. Maskinen blir successivt allt skickligare på detta och utvecklar till slut superintelligens. När människorna anser att antalet gem är tillräckligt går maskinen inte längre att stänga av, den överlistar enkelt dem som försöker. Och världen dränks av gem...  </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Fler artiklar från Chalmers magasin</h2> <div>I årets första utgåva av Chalmers magasin finns ett tema om <em><strong>hållbar digitalisering</strong></em>. Läs intervjuerna med våra forskare om ämnen som datasäkerhet, integritet, hotet artificiell intelligens och mycket mera.</div> <div> </div> <table class="chalmersTable-default" cellspacing="0" width="100%" style="font-size:1em;height:365px"><tbody><tr class="chalmersTableEvenRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Professorn-berattar-varfor-vi-behover-battre-datasakerhet.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT1_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"><strong>​David Sands </strong><strong>om varför vi behöver bättre datasäkerhet</strong><br />Ju mer världen digitaliseras, desto sårbarare riskerar vi att bli som individer och som samhälle. Professor David Sands och hans kollegor på Chalmers ser att lösningen kan finnas i en ny typ av mjukvara – som har säkerhet och personlig integritet i ryggmärgen. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Professorn-berattar-varfor-vi-behover-battre-datasakerhet.aspx">Läs artikeln &gt;&gt;</a><br /></td></tr> <tr class="chalmersTableOddRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Tank-om-nagon-hackar-min-bil.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT4_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default"><strong>​</strong><strong>Tänk om någon hackar min bil!</strong><br />Hur säker är den nya bilen? Ju mer bilen kopplas med smarta tjänster och förarstöd uppstår frågan: Kan min bil bli hackad? Hotar den min personliga integritet? <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Tank-om-nagon-hackar-min-bil.aspx">Läs artikeln här &gt;&gt;</a></td></tr> <tr class="chalmersTableEvenRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px;height:91px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Google-och-Facebook-sponsrar-hans-forskning.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT1_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default" style="height:91px"><strong>​</strong><strong>Google och Facebook sponsrar hans forskning</strong><br />Han trodde först det var ett vanligt bluffmail, men Andrei Sabelfeld hade fel. Facebook hade verkligen skänkt honom pengar för att de intresserade sig för hans forskning kring integritet och säkerhet på webben. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Google-och-Facebook-sponsrar-hans-forskning.aspx">Läs artikeln här &gt;&gt;</a></td></tr></tbody></table> <div>  </div> <div> </div> <div>I Chalmers magasins <a href="http://chalmeriana.lib.chalmers.se/chalmersmagasin/cm17_1/index.html" target="_blank">onlinetidning </a>hittar du även:</div> <div> </div> <div><strong>Steget före hackarna</strong></div> <div>Även kriminella hackare och IT-angripare agerar rationellt och kostnadseffektivt. Något som i viss mån gör dem förutsägbara. Det är därför de ibland kan avslöjas när datasäkerhetsföretaget Recorded Future spanar ut genom cyberrymden – från utkikspunkten vid Grönsakstorget i Göteborg.</div> <div> </div> <div><strong>Extra säkerhet för journalister</strong></div> <div>Det ska vara enkelt att använda och inte för dyrt. Så tänkte startupbolaget Zifra som utvecklat ett minneskort som kan kryptera informationen i exempelvis en kamera i samma ögonblick som det spelas in. Kortet innebär en tryggare tillvaro för journalister och fotografer som arbetar ute på fältet.</div>Wed, 05 Apr 2017 14:00:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Tank-om-nagon-hackar-min-bil.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Tank-om-nagon-hackar-min-bil.aspxTänk om någon hackar min bil!<p><b>​Hur säker är den nya bilen? Ju mer bilen kopplas med smarta tjänster och förarstöd uppstår frågan: Kan min bil bli hackad? Hotar den min personliga integritet?</b></p><div>​ </div> <div>En modern bil kan idag innehålla över 150 sammankopplade små datorer, som håller koll på allt från bränsleinsprutning och däckstryck till klimatanläggning och förarstolens läge. Ändå är all denna ”intelligens” ingenting mot vad som är att vänta då bilens system de närmaste åren på allvar börjar kommunicera med omvärlden: Med andra fordon, med trafiksignaler och annan digital infrastruktur och inte minst – med biltillverkaren. </div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/Profile%20pictures/NS/Tomas-O.gif" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Tomas Olovsson" style="margin:5px" />– Nästa generations uppkopplade bilar kommer att ”prata” med varandra och exempelvis komma överens om vem som ska ha företräde i korsningen oberoende av hur förarna agerar, förklarar docent Tomas Olovsson på institutionen för Data- och Informationsteknik på Chalmers. </div> <div> </div> <div>– Biltillverkarna kommer också att kunna få tillbaka en massa värdefull information om hur bilen används och fungerar. Till exempel kan kunskap om hur temperatur, laddningsmönster och förarens körstil påverkar livslängden på elbilens batteri leda till bättre batteriekonomi i framtiden. Men all denna informationshantering innebär ökade risker, både för oavsiktliga fel – buggar – och för manipulation och attacker utifrån. </div> <div> </div> <div>Om bilägarna ska acceptera att deras fordon i någon mån ”övervakas” krävs också att garantier att tillverkarna inte ur datamängderna kan kartlägga enskildas förehavanden – något som skulle kunna bli möjligt med hjälp av så kallad ”differential privacy” (<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Professorn-berattar-varfor-vi-behover-battre-datasakerhet.aspx">se intervju med David Sands</a>). </div> <div> </div> <div>Tomas Olovsson leder flera samarbetsprojekt med industrin som syftar till att hjälpa fordonstillverkarna att hitta rätt i denna delvis nya digitala terräng. </div> <div>– Volvo ligger långt framme på området, jämfört med många andra tillverkare. Ändå återstår mycket att göra. </div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT2_710px.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <div> </div> <div>Han berättar om de amerikanska forskarna Charlie Miller och Chris Valasek som härom året via mobiltelefonnätet lyckades hacka sig in i och helt ta över kontrollen av en Jeep Cherokee. Attacken utfördes för att fästa biltillverkarnas uppmärksamhet på den bristande säkerheten. Som ett resultat tvingades tillverkaren Fiat Chrysler återkalla 1,4 miljoner fordon. </div> <div> </div> <div>– Det finns redan en väl etablerad standard för hur man bygger säkra bilar, i den mening som ligger i engelskans ”safety”, konstaterar Tomas Olovsson. </div> <div> </div> <div>– Nu måste man göra samma sak för att bilarna ska bli säkra även i betydelsen ”security”. </div> <div> </div> <div>Även om den helt buggfria bilen förmodligen är en utopi, så är det enligt Tomas Olovsson mycket riskabelt att som biltillverkare förlita sig på metoden att täppa till säkerhetsluckorna i efterhand, med hjälp av täta uppdateringar av mjukvaran. </div> <div>– Säkerheten kan inte komma i efterhand, som salt på pizzan. Den måste finnas med redan i mjölet.     </div> <div> </div> <div>Artikeln är tidigare publicerad i Chalmers Magasin, nr 1 2017</div> <div>Text: Björn Forsman </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Fler artiklar från Chalmers magasin</h2> <div>I årets första utgåva av Chalmers magasin finns ett tema om <em><strong>hållbar digitalisering</strong></em>. Läs intervjuerna med våra forskare om ämnen som datasäkerhet, integritet, hotet artificiell intelligens och mycket mera.</div> <div> </div> <table class="chalmersTable-default" cellspacing="0" width="100%" style="font-size:1em;height:365px"><tbody><tr class="chalmersTableEvenRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Professorn-berattar-varfor-vi-behover-battre-datasakerhet.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT1_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default" rowspan="1" colspan="1"><strong>​David Sands </strong><strong>om varför vi behöver bättre datasäkerhet</strong><br />Ju mer världen digitaliseras, desto sårbarare riskerar vi att bli som individer och som samhälle. Professor David Sands och hans kollegor på Chalmers ser att lösningen kan finnas i en ny typ av mjukvara – som har säkerhet och personlig integritet i ryggmärgen. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Professorn-berattar-varfor-vi-behover-battre-datasakerhet.aspx">Läs artikeln &gt;&gt;</a><br /></td></tr> <tr class="chalmersTableOddRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/AI---vi-fokuserar-pa-fel-hot.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT3_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default"><strong>​</strong><strong>AI - vi fokuserar på fel hot</strong><br />Artificiell intelligens behöver inte löpa amok och ta över världen för att bli ett hot mot människor och samhälle. Det är illa nog att många arbetstagare riskerar att bli överflödiga när jobben i rask takt automatiseras bort, varnar professor Devdatt Dubhashi. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/AI---vi-fokuserar-pa-fel-hot.aspx">Läs artikeln här &gt;&gt;</a></td></tr> <tr class="chalmersTableEvenRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px;height:91px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Google-och-Facebook-sponsrar-hans-forskning.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT1_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default" style="height:91px"><strong>​</strong><strong>Google och Facebook sponsrar hans forskning</strong><br />Han trodde först det var ett vanligt bluffmail, men Andrei Sabelfeld hade fel. Facebook hade verkligen skänkt honom pengar för att de intresserade sig för hans forskning kring integritet och säkerhet på webben. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Google-och-Facebook-sponsrar-hans-forskning.aspx">Läs artikeln här &gt;&gt;</a></td></tr></tbody></table> <div>  </div> <div> </div> <div>I Chalmers magasins <a href="http://chalmeriana.lib.chalmers.se/chalmersmagasin/cm17_1/index.html" target="_blank">onlinetidning </a>hittar du även:</div> <div> </div> <div><strong>Steget före hackarna</strong></div> <div>Även kriminella hackare och IT-angripare agerar rationellt och kostnadseffektivt. Något som i viss mån gör dem förutsägbara. Det är därför de ibland kan avslöjas när datasäkerhetsföretaget Recorded Future spanar ut genom cyberrymden – från utkikspunkten vid Grönsakstorget i Göteborg.</div> <div> </div> <div><strong>Extra säkerhet för journalister</strong></div> <div>Det ska vara enkelt att använda och inte för dyrt. Så tänkte startupbolaget Zifra som utvecklat ett minneskort som kan kryptera informationen i exempelvis en kamera i samma ögonblick som det spelas in. Kortet innebär en tryggare tillvaro för journalister och fotografer som arbetar ute på fältet.</div>Tue, 04 Apr 2017 09:00:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Professorn-berattar-varfor-vi-behover-battre-datasakerhet.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Professorn-berattar-varfor-vi-behover-battre-datasakerhet.aspxDavid Sands om varför vi behöver bättre datasäkerhet<p><b>​Ju mer världen digitaliseras, desto sårbarare riskerar vi att bli som individer och som samhälle. Professor David Sands och hans kollegor på Chalmers ser att lösningen kan finnas i en ny typ av mjukvara – som har säkerhet och personlig integritet i ryggmärgen.</b></p><div>​ </div> <div>Vem kan du lita på?</div> <div>Det är en högst befogad fråga i den digitala tidsåldern. Fel svar kan få allvarliga konsekvenser: trojaner tar över din dator, uppgifter ur din sjukjournal hamnar hos grannen och sökmotorföretaget säljer varje klick du gjort på nätet till ... ja, vem vet?</div> <div> </div> <div>För den som absolut inte vill ta några risker återstår bara den radikala lösningen att försöka förbli analog – något som blir allt svårare i det moderna samhället.</div> <div> </div> <div>Men kanske är det stora felet att frågan ens behöver ställas? David Sands är professor och chef för avdelningen Informationssäkerhet på Institutionen för data och IT. Där försöker forskarna ta fram nya metoder som gör att vi kan skydda våra data och bevara vår personliga integritet – utan att vi över huvud taget måste lita till någons goda avsikter eller skyddsförmåga.</div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/DavidSands_170x220px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Pof David Sands" style="margin:5px" />– Vårt fokus ligger på att konstruera mjukvara som har vissa inbyggda principer som garanterar datasäkerhet och personlig integritet, förklarar David Sands.</div> <div> </div> <div>Ett användningsområde där detta kan tillämpas är positionssekretess, alltså uppgifter som vår mobiltelefon skickar ut om var den befinner sig – och därmed också var vi själva finns i geografin. </div> <div> </div> <div>– Detta kanske man inte hela tiden vill dela med sig av till Facebook eller Google. Men två kompisar vill ändå gärna kunna hitta varandra, exemplifierar David Sands.</div> <div>– Och detta går faktiskt att åstadkomma, med en modern kryptografisk metod.</div> <div> </div> <div>Ett annat exempel innebär att databaser kan byggas enligt en metod som skapar ett slags ”suddighet”. Användaren kan visserligen dra många slutsatser ur materialet, men det blir matematiskt omöjligt att härleda uppgifter till en enskild individ.</div> <div>– Google och Apple är två IT-jättar som nyligen har börjat använda sådana här metoder, så kallad ”differential privacy”, på försök i en del av sin informationshantering, berättar David Sands.</div> <div> </div> <div>Han betonar att detta är något annat än den metod som används traditionellt, nämligen anonymisering eller avidentifiering av känsliga uppgifter.</div> <div>– Det har visat sig vara omöjligt att göra ett bra jobb med sådana metoder, eftersom det ofta finns annan extern information, som i kombination med den avidentifierade ändå kan avslöja vem uppgiftslämnaren är.</div> <div> </div> <div>Att IT-industrin intresserar sig för användarnas personliga integritet och datasäkerhet kan möjligen tyckas en smula paradoxalt – det finns ju mycket att vinna på att lära känna sina kunder så bra som möjligt. Men enligt David Sands känner många företag också en oro över att gå över gränsen.</div> <div> </div> <div>– Det innebär en stor risk om man får rykte om sig att tränga in i den personliga sfären. Och ett företag som av misstag råkar släppa iväg 10 miljoner lösenord kan orsaka sig själv enorm skada, säger han.</div> <div>Dessutom införs nästa år en ny EU-lagstiftning, i Sverige under namnet dataskyddsförordningen, som innebär en kraftig skärpning av regelverket för inhämtning och lagring av personuppgifter. Den som inte följer bestämmelserna riskerar kännbara böter.</div> <div> </div> <div>– Det är en ganska sträng lag, som bygger på principen att ingen får ta in mer information än vad som är nödvändigt för att utföra ett visst uppdrag.  Uppdraget ska vara till nytta för individen och när det är avslutat ska informationen tas bort, berättar David Sands.</div> <div> </div> <div>– Även detta bidrar till att industrin är försiktig. Därför vill man gärna hitta metoder som gör att man kan få ut den information man vill ha om användarna – för marknadsföring, produktutveckling med mera – samtidigt som användarna i utbyte får någon sorts kontroll och garanti om personlig integritet.</div> <div> </div> <div>Vi träffas dagen efter att det blivit känt att ledande politikers datorer och mobiler varit vidöppna för cyberattacker – detta för att Sveriges riksdag har missat en säkerhetsuppdatering. Men att bygga säkerhet på täta uppdateringar och buggfixar är inte en strategi som imponerar</div> <div>på David Sands.</div> <div> </div> <div>– Problemet är att de här säkerhetshålen finns över huvud taget. Och det har i sin tur att göra med ett slags systemfel inom IT-industrin. Man har tyvärr en infrastruktur för programmering som bygger</div> <div>mjukvara på ett bristfälligt sätt, utan tillräckligt säkerhetsfokus, förklarar han.</div> <div> </div> <div>Även inom detta område pågår forskning på Chalmers, bland annat genom att försöka designa nya programspråk, där säkerheten är en del av fundamentet.</div> <div>– Det är en väldigt långsiktig forskning och det är en hel branschkultur som måste förändras innan detta slår igenom, säger David Sands.</div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT1_710px.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <div> </div> <div>En annan oroväckande säkerhetskultur är enligt honom den som många användare själva står för, inte minst på sociala medier.</div> <div>– Jag tror det finns en generation som inte riktigt inser konsekvenserna på sikt av de val de gör idag. </div> <div> </div> <div>Vi har inte erfarenheten av vad det innebär att exponera personlig information, varnar han.</div> <div>– Jag tror vi kommer att få se företag som lever på att profilera individer, baserat på vad de gjort på internet de senaste 20 åren.</div> <div> </div> <div>Så även om medborgarnas efterfrågan på säkerhet och personlig integritet idag är ganska låg, så hoppas David Sands att medvetenheten ska öka – och att de tekniska lösningarna då ska finnas på plats för att möta behovet.</div> <div> </div> <div>Ett misslyckande skulle få konsekvenser långt utanför IT-sektorn.</div> <div>– Informations- och kommunikationsteknologin är nyckeln till många framtidslösningar, till exempel inom energiförsörjning och transportsystem, påpekar David Sands.</div> <div>– Får vi inte ordning på säkerhet och personlig integritet, då får vi inte heller något hållbart samhälle.</div> <div> </div> <div>Artikeln är tidigare publicerad i Chalmers Magasin, nr 1 2017</div> <div><span>Text: Björn Forsman <span style="display:inline-block"></span></span></div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>FAKTA/DIFFERENTIAL PRIVACY</strong></div> <div>Principen för informationshantering med ”differential privacy” kan illustreras med ett enkelt exempel. I en enkät till 100 hundägare ställs frågan: Slår du din hund? Eftersom ett ja-svar är känsligt måste de tillfrågade få garantier för att ett sanningsenligt svar omöjligen kan spåras tillbaka till dem själva. Därför läggs enkäten upp så här: Alla tillfrågade flippar först ett mynt. Krona innebär att de ska svara sanningsenligt. Klave innebär att de ska flippa myntet på nytt. De som nu får krona svarar ja, de som får klave svarar nej.</div> <div>Resultatet behandlas så att 25 förväntade ja-svar och lika många förväntade nej-svar först dras ifrån. Av resterade enkätsvar framgår hur stor andel av hundägarna som slår sin hund.</div> <div>Men varken ja- eller nej-svar berättar med säkerhet något om den enskilde hundägaren.</div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Fler artiklar från Chalmers magasin</h2> <div>I årets första utgåva av Chalmers magasin finns ett tema om <em><strong>hållbar digitalisering</strong></em>. Läs intervjuerna med våra forskare om ämnen som datasäkerhet, integritet, hotet artificiell intelligens och mycket mera.</div> <div> </div> <table class="chalmersTable-default" cellspacing="0" width="100%" style="font-size:1em;height:365px"><tbody> <tr class="chalmersTableEvenRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Tank-om-nagon-hackar-min-bil.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT4_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default"><strong>​</strong><strong>Tänk om någon hackar min bil!</strong><br />Hur säker är den nya bilen? Ju mer bilen kopplas med smarta tjänster och förarstöd uppstår frågan: Kan min bil bli hackad? Hotar den min personliga integritet? <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Tank-om-nagon-hackar-min-bil.aspx">Läs artikeln här &gt;&gt;</a></td></tr> <tr class="chalmersTableOddRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/AI---vi-fokuserar-pa-fel-hot.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT3_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default"><strong>​</strong><strong>AI - vi fokuserar på fel hot</strong><br />Artificiell intelligens behöver inte löpa amok och ta över världen för att bli ett hot mot människor och samhälle. Det är illa nog att många arbetstagare riskerar att bli överflödiga när jobben i rask takt automatiseras bort, varnar professor Devdatt Dubhashi. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/AI---vi-fokuserar-pa-fel-hot.aspx">Läs artikeln här &gt;&gt;</a></td></tr> <tr class="chalmersTableEvenRow-default"><td class="chalmersTableEvenCol-default" rowspan="1" colspan="1" style="width:100px;height:91px">​<a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Google-och-Facebook-sponsrar-hans-forskning.aspx"><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/CM/CM-IKT1_80x80px.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="" style="margin:5px" /></a><br /></td> <td class="chalmersTableOddCol-default" style="height:91px"><strong>​</strong><strong>Google och Facebook sponsrar hans forskning</strong><br />Han trodde först det var ett vanligt bluffmail, men Andrei Sabelfeld hade fel. Facebook hade verkligen skänkt honom pengar för att de intresserade sig för hans forskning kring integritet och säkerhet på webben. <a href="/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Google-och-Facebook-sponsrar-hans-forskning.aspx">Läs artikeln här &gt;&gt;</a></td></tr></tbody></table> <div>  </div> <div> </div> <div>I Chalmers magasins <a href="http://chalmeriana.lib.chalmers.se/chalmersmagasin/cm17_1/index.html" target="_blank">onlinetidning </a>hittar du även:</div> <div> </div> <div><strong>Steget före hackarna</strong></div> <div>Även kriminella hackare och IT-angripare agerar rationellt och kostnadseffektivt. Något som i viss mån gör dem förutsägbara. Det är därför de ibland kan avslöjas när datasäkerhetsföretaget Recorded Future spanar ut genom cyberrymden – från utkikspunkten vid Grönsakstorget i Göteborg.</div> <div> </div> <div><strong>Extra säkerhet för journalister</strong></div> <div>Det ska vara enkelt att använda och inte för dyrt. Så tänkte startupbolaget Zifra som utvecklat ett minneskort som kan kryptera informationen i exempelvis en kamera i samma ögonblick som det spelas in. Kortet innebär en tryggare tillvaro för journalister och fotografer som arbetar ute på fältet.</div>Wed, 29 Mar 2017 09:00:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Wallberg.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/stiftelse/nyheter/Sidor/Wallberg.aspxGöran Wallbergs minnesfond<p><b>​Sök stipendium ur Göran Wallbergs minnesfond och få internationell erfarenhet!</b></p><p>​Den 1 mars har du som student eller yngre forskare på Chalmers möjlighet att söka stipendium ur en ny fond på Chalmers för genomförande av examensarbete utomlands eller för att gästforska på utländskt universitet.</p> <p><br /><strong>Fonden gynnar forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.</strong></p> <p><br />Målet är att dela ut tre stipendier per år om 50 000 kr vardera, ett stipendium per ovan nämnt område. </p> <p><br /><strong>Fonden lyses ut för första gången i år och sista ansökningsdatum är den 18 april 2017!</strong></p> <p> </p> <p><a href="/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Wallberg.aspx">Ansökan och all information om fonden hittar du här &gt;&gt;&gt;</a></p> <p><br /><img alt="Göran-Wallberg-7.jpg" src="/sv/stiftelse/nyheter/PublishingImages/Göran-Wallberg-7.jpg" style="margin:5px" /><br />Göran Wallberg tog sin Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola den 27 oktober 1945 vid avdelningen för väg och vattenbyggnad. <br />Han donerade vid sin bortgång 2 miljoner kronor till Chalmers för att upprätta en fond enligt ovan.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></p>Mon, 27 Mar 2017 12:00:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/SyTeC2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/SyTeC2017.aspxNy forskningsmiljö för cyberfysiska system<p><b>Förutsättningarna för att testa datorsystem för självkörande fordon och andra cyberfysiska system kan snart komma att förbättras. Med anslag från Vetenskapsrådet planeras en ny, unik, forskningsmiljö för testning. Bakom projektet ligger forskare från två institutioner på Chalmers,  tillsammans med kollegor i Kalifornien och  Paris, samt vid Volvo Cars.</b></p><div>Cyberfysiska system är system som innehåller programvara som interagerar både med fysiska komponenter och med sin omgivning. Sådana system, till exempel självkörande bilar, blir allt mer betydelsefulla för samhället, allt mer komplexa, och är ofta säkerhetskritiska. Tillförlitlighet och stabilitet är av största vikt, men programvara är notoriskt buggig, och ju mer komplex programvaran är, desto större risk för buggar. Därför är det också viktigt att det finns tillförlitliga metoder för att säkerställa programvarans korrekthet. För att nå dit krävs avancerade och pålitliga testmiljöer, där man testar datorprogrammen tillsammans med den hårdvara de interagerar med. </div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/Profile%20pictures/ST/John.gif" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px" />– Testning kan aldrig påvisa frånvaron av fel, men med systematiskt arbete kan man ändå skaffa sig ett mått på systemets tillförlitlighet genom att beräkna testningsscenarier utifrån en matematisk modell av systemet och dess önskade beteende, och sen utsätta systemet för dessa scenarier, säger John Hughes, professor vid Institutionen för data- och informationsteknik, och huvudsökande för projektet <strong>Systematisk testning av cyberfysiska system</strong> (SyTeC). </div> <div> </div> <div>Projektet, som finansieras av <a href="http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsutlysningar/stangdautlysningar/bidragtillforskningsmiljont.5.63a8cc152634fa8b6edc4a.html">Vetenskapsrådets bidrag till forskningsmiljö</a>, ligger i gränslandet mellan datavetenskap och reglerteknik, och kräver djupa kunskaper inom<span style="display:inline-block"></span> datorprogram och algoritmer såväl som expertis inom hantering av det kontinuerliga beteendet. I projektgruppen ingår forskare från Chalmers institutioner Data- och informationsteknik och Signaler och system, tillsammans med kollegor från <a href="http://www.caltech.edu/">California Institute of Technology</a>,  <a href="http://www.upmc.fr/en/index.html">ENS Paris</a> och Volvo Cars. Målsättningen för projektet är att utöka tidigare utfört arbete om egenskapsstyrd slumptestning av konventionell mjukvara till att omfatta även cyberfysiska system. </div> <div></div> <div>– Förutom att ta fram nya teorier och metoder för testning av säkerhetskritiska cyberfysiska system, och därmed öka säkerheten och minska utvecklingskostnaderna, har vi en vision om att skapa en dynamisk miljö för samarbete över disciplingränserna, ett &quot;Cyber-Physical Systems Lab&quot; där forskare inom de båda områdena, och närliggande discipliner, kan träffas och korsbefrukta varandra, säger John Hughes. </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Finansiering</h3> Anslaget från Vetenskapsrådet är på totalt 23,2 miljoner kronor, och betalas ut under sex år med start 2017.<div><a href="/sv/nyheter/Sidor/guldregn-over-nya-forskningsmiljoer.aspx">Tre andra projekt vid Chalmers fick anslag samtidigt.​</a>  <br /><span style="background-color:initial">    </span><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Kontakt</h3> <div><strong><br />Projekteldar<span></span><span style="display:inline-block"></span>e </strong><br /><a href="/sv/personal/Sidor/rjmh.aspx">John Hughes, professor, Data- och informationsteknik<br /><br /></a><strong> </strong></div> <strong> </strong><div><strong>Medverkande forskare</strong><br /><a href="/sv/Personal/Sidor/mary-sheeran.aspx">Mary Sheeran, professor, Data- och informationsteknik<span style="display:inline-block"></span></a><br /><a href="/sv/personal/Sidor/martin-fabian.aspx">Martin Fabian, professor, Signaler och system</a><br />John Lantz, doktor, Volvo Cars<br />Marc Pouzet, professor, Université Paris VI Pierre et Marie Curie<br /><a href="/sv/personal/Sidor/knut-akesson.aspx">Knut Åkesson, docent, Signaler och system</a><br /><a href="/sv/personal/Sidor/koen.aspx">Koen Lindström Claessen, professor, Data- och informationsteknik</a><br /><a href="/sv/personal/Sidor/bengt-lennartson.aspx">Bengt Lennartson, professor, Signaler och system</a><br />Richard Murray, professor, California Institute of Technology<br /> <br /></div> <span style="display:inline-block"></span></div>Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 +0100http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Ny-utlysning-av-WASP-industridoktorander.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Ny-utlysning-av-WASP-industridoktorander.aspxNy utlysning av WASP industridoktorander<p><b>​Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP) söker nu upp till 17 industridoktorander vid de fem partneruniversiteten. Sista ansökningsdag är 31 mars 2017.</b></p>​ <br /><a href="/en/areas-of-advance/ict/news/Pages/WASP-Industrial-PhD-student-positions.aspx">Mer information på den engelska sidan &gt;&gt;</a><br /><br /><br />Kontaktperson på Chalmers: David Sands, 031-772 1059, <a href="mailto:dave@chalmers.se">dave@chalmers.se</a><br /><br /><br />Timetable<br />2017-03-31   SIsta ansökningsdag <br />2017-06-08  Beslut<br />2017-08-01  Tidigaste anställningsstart<br /><br /><br />Wed, 25 Jan 2017 10:00:00 +0100http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/WASP-pre-announcement-IndPhDs2017.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/WASP-pre-announcement-IndPhDs2017.aspxKommande utlysning av doktorandtjänster inom WASP<p><b>​WASP öppnar den andra utlysningen för rekrytering av industridoktorander den 24 januari 2017.</b></p>​<strong>Tidplan</strong><br />Öppningsdatum : 2017/01/24<br />Sista ansökningsdag: 2017/03/31<br />Beslutsdatum : 2017/06/08<br />Tidigast start: 2017/08/01<br /><br />Preliminärt planeras 15-20 industridoktorandtjänster i denna utlysning.<br /><br />Närmare uppgifter om ansökningsförfarandet kommer att publiceras i samband med att utlysningen öppnar.<br /><br /><br />Källa: <a href="http://wasp-sweden.org/pre-announcement-wasp-industrial-phd-student-positions/">http://wasp-sweden.org/pre-announcement-wasp-industrial-phd-student-positions/</a><br />Chalmers kontakt: David Sands &lt;<a href="mailto:dave@chalmers.se">dave@chalmers.se</a>&gt; and Christian Berger &lt;<a href="mailto:christian.berger@gu.se">christian.berger@gu.se</a>&gt;Fri, 02 Dec 2016 14:00:00 +0100http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Mooc-Computer-Systems.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Mooc-Computer-Systems.aspxKoda rätt och rädda batteriet med Chalmers mooc om datorarkitektur<p><b>​Bättre kod kan minska energiförbrukningen i datorer och mobiltelefoner – men hur? Och varför är det viktigt? Professor Per Stenström leder två nya moocar från Chalmers digitala campus ChalmersX där nyfikna kan lära sig skriva snabbare program som sparar på batterierna och gör datahallar mer miljövänliga.</b></p><div>​Våra smarta telefoner, surfplattor och datorer är fyllda med program och funktioner som gör vår vardag lättare. Det märks sällan tydligare än när batteriet tar slut i ett kritiskt läge och du plötsligt inte kommer åt bank-appen, kartan eller kameran längre. En mindre smidig aspekt av alla dessa tekniska under är nämligen deras förhållandevis stora energiförbrukning, som eskalerat i takt med de tekniska landvinningarna. Men det finns hopp! I den första av två nya moocar på ChalmersX lär Per Stenström, professor i datorteknik, deltagarna hur en kodar effektivare – och på så sätt både utnyttjar dagens datorers prestanda bättre och sparar energi.</div> <div>– Kursen vänder sig till alla med grundläggande programmeringskunskaper som vill förstå och lära sig hur man kan förbättra program för att göra dem snabbare och mer energieffektiva. Viss förkunskap krävs, men man måste inte vara expert. Den funkar även för exempelvis gymnasieelever som läst  programmering. Vi tar det ända från datorkonstruktionens grunder, som hur lång tid det tar datorn att utföra en enkel addition.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Samspel mellan mjukvara och hårdvara</h3> <div>Det viktigaste budskapet som Per Stenström hoppas att deltagarna tar med sig från moocarna är att datorarkitektur inte handlar om antingen hårdvara eller mjukvara – utan om båda. Ett datorsystem får sina egenskaper av att de två delarna samverkar.<img width="464" height="334" class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/20160701-20161231/Per%20Stenström%202.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /></div> <div>– Alla aspekter måste räknas in för att resultatet ska bli bra. Precis som när du bygger en bro och måste ta både hållfastheten i materialet och naturlagarnas påverkan i beaktning, så måste du koda på ett sätt som balanserar programmet gentemot den tänkta hårdvarans förutsättningar och prestanda.</div> <div> </div> <div>Per Stenström är i grunden civilingenjör i elektroteknik. Hans intresse för datorer formades vid Lunds Universitet, där han som pionjär började bygga upp ämnet datorteknik. 1995 sökte han sig till Chalmers och blev professor.</div> <div>– Jag började bygga egna datorer hemma tidigt, och har alltid tyckt att ämnet är magiskt intressant! Min forskning handlar främst om att hitta nya principer inom datorkonstruktion, för att få datorn att räkna snabbare. Parallellt är jag intresserad av innovation. Det bästa sättet att dra nytta av forskningsresultaten är via företag. Därför har jag varit involverad i flera start-ups och inkubatorer.</div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Positiv till nya pedagogiska metoder och verktyg </h3> <div>Bredvid sin egen forskning och handledarskapet för ett gäng doktorander på Chalmers så undervisar Per Stenström minst en kurs i datorteknik varje läsår. </div> <div>– Egentligen har jag tillräckligt att göra ändå, men jag vill verkligen inte släppa undervisningen – det är för roligt. Därför känns mooc-projeket extra kul, och som en riktig utmaning. </div> <div> </div> <div>På senare tid har Per Stenström använt sig av den pedagogiska metoden som kallas ”flipped classroom”, där föreläsningar spelas in och schemalagd tid används interaktivt mellan lärare och studenter. En metod som påminner om mooc-upplägget.</div> <div>– Det blir intressant att se hur utbytet med deltagarna kommer bli när de är såpass många, från hela världen, och man inte möts ansikte mot ansikte utan genom datorn.</div> <div> <br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Fakta </h2> <div>En mooc (Massive Open Online Course) är en kurs som ges via en plattform på nätet i form av inspelade lektioner, kurstexter att studera samt uppgifter och test som deltagarna utför under kursens gång. Kursen är gratis och öppen för alla som har tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta samt en internetuppkoppling. <em>Computer System Design</em> ges i två separata delar: <em>Improving Energy Efficency and Performance</em> med start den 1 november 2016 och <em>Advanced Concepts of Modern Microprocessors</em> med start den 4 januari 2017. </div> <div> </div> <div><a target="_blank" href="https://www.edx.org/school/chalmersx"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Läs mer om moocarna från ChalmersX och anmäl dig här</a> </div> <div> <br /><span><strong>Text:</strong> Carolina Svensson<br /><strong>Bild: </strong>Anna-Lena Lundqvist<br /><span style="display:inline-block"></span></span></div>Fri, 14 Oct 2016 10:30:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mmt/nyheter/Sidor/Jörgen-Blennow,-ny-utbildningsområdesledare-för-EDITI-området.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mmt/nyheter/Sidor/J%C3%B6rgen-Blennow,-ny-utbildningsomr%C3%A5desledare-f%C3%B6r-EDITI-omr%C3%A5det.aspxJörgen Blennow, ny utbildningsområdesledare för EDITI-området<p><b>​Jörgen Blennow, institutionen för Material- och tillverkningsteknik, tillträder som utbildningsområdesledare för EDITI-området (Elektroteknik, Datateknik, IT samt Industriell ekonomi) den 1/11 2016. Den 1/12 lämnar han över stafettpinnen som programansvarig för civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik till Hans Hjelmgren, institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap.</b></p>​– Jag tycker att det har varit fantastiskt att ha fått vara programansvarig för Elektroteknik i nästan nio år, och väldigt mycket har hänt under den tiden. Till exempel utvärderingen av examenskvalitet som Universitetskanslerämbetet genomförde, och arbetet jag gjort tillsammans med programmets studenter med att förändra värderingar och kultur, som gett gott resultat. Samtidigt skall det bli både inspirerande och roligt att ta nästa steg och bli UOL (utbildningsområdesledare), säger Jörgen Blennow. <br /><br />Chalmers organisation för grundutbildningen innehåller stor bredd, från tekniskt basår till 27 grundutbildningar som leder till arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, sjöbefäls-, lärar- eller teknologie kandidatexamen, samt ett 40-tal specialiserade mastersprogram som är öppna för studenter från hela världen. Utbildningsområde EDITI, med sammanlagt nästan 3 000 studenter, omfattar tre högskoleingenjörsprogram, fyra civilingenjörsprogram och 13 mastersprogram.  <br /><br />– EDITI är ett väl fungerande utbildningsområde, arbetsformerna och utbildningsområdesstrukturen är redan på plats. Min roll kommer vara att inspirera, stötta och strategiskt driva arbetet framåt, vilket jag kommer att göra i en programansvariggrupp. Jag kommer även att lägga tid och kraft på att bibehålla en väl fungerande dialog mellan utbildningsområdet och institutionerna.<br /><br />Mycket av det löpande arbetet utförs i samarbete med lärare, studenter och administrativ personal på Chalmers. Som UOL kommer Jörgen också att ingå i grundutbildningens ledningsgrupp, och arbeta med strategiska frågor på central nivå. Att teknikutbildningarna blir mer jämställda, och även jämlika – med bättre rekrytering av studenter ur ett bredare mångfaldsperspektiv – ser Jörgen som nödvändigt. Dels för att han tror att det ger en bättre arbetsmiljö med en mer dynamisk sammansättning på utbildningen, men framför allt med tanke på framtidens samhälle.  <br /><br />– En viktig fråga är ”vem är det som ska utveckla tekniken för vårt samhälle”? Jag tror, eventuellt grundat på fördomar, att om det finns dynamik i ett team som utvecklar teknik, då kommer fokus att hamna på användandet av tekniken som tas fram, i stället för på själva lösningarna. <br /><br />Vid sidan av det 50-procentiga uppdraget som UOL arbetar Jörgen som forskare och handleder två doktorander, är examinator i High Voltage Engineering samt medverkar i High Voltage Technology. Han har tidigare arbetat med uppdragsutbildning och belönades med utmärkelsen ”Årets föreläsare” 2013 för sina insatser i Chalmers Professional Education. Under våren 2016 gav han en kurs vid TU Graz inom ramen för ett lärarutbyte i Erasmus+. <br /><br />– Jag ser fram emot att börja mitt uppdrag tillsammans med alla inom grundutbildningens ledning, programansvariga, studenter och studieadministrativ personal. Att vara UOL är ingen one man show, och det passar mig bra, för jag är en teammänniska!<br /><br /><font size="1"><strong>Fakta Jörgen Blennow</strong><br /><em>Ålder:</em> 50 år<br /><em>Examina:</em> Chalmers: Civ ing E (1993), Tekn lic (1996), Tekn dr (2000), Docent (2012). <br /><em>Arbetar som: </em>Docent i högspänningsteknik. Forskningen fokuserar på experimentella tekniker för studier av fenomen i högspända elektriska isolationssystem. <br />Biträdande profilledare för profilen Electricity for a societal development inom styrkeområde Energi. Programansvarig för civilingenjörsprogrammet i elektroteknik mellan 2008-2016.  <br />Chalmers representant i den svenska nationalkommitten för <a href="http://www.cigre.org/">CIGRÉ</a>. <br />Ordförande för kollegiet vid MoT. <br /><br /><em><strong>Text: Anneli Andersson &amp; Sandra Arvidsson</strong></em><br /></font>Tue, 27 Sep 2016 11:25:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/4-WASP-professurer.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/4-WASP-professurer.aspxSveriges största forskningsprogram utlyser fyra professurer<p><b>​Utlysningarna är inte kopplade till specifika ämnen vilket innebär att ansökningar från alla WASP-relaterade forskningsområden är välkomna.</b></p>​Forskningsprogrammet WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin med en budget på 1,8 miljarder fram till år 2025. Forskningsprogrammet, i nära samverkan med Sveriges ledande teknikföretag, fokuserar på autonoma system som, i samverkan med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och artificiell intelligens för att utveckla smarta, snabbtänkta system med syfte att öka svensk konkurrenskraft. Programvaran är en viktig möjliggörare i autonoma system, och därmed ett genomgående forskningstema i programmet. WASP, som är placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet, syftar till att bygga en världsledande plattform för akademisk forskning som interagerar med ledande företag för att utveckla kunskap och kompetens för framtiden. <br /><br />WASP erbjuder nu fyra starkt finansierade professurer vid Chalmers, Linköpings universitet, Lunds universitet, och Kungliga Tekniska Högskolan. Utlysningarna är inte kopplade till specifika ämnen vilket innebär att ansökningar från alla WASP-relaterade forskningsområden är välkomna. Positionerna inkluderar finansiering för post-doc och doktorand samt tillgång till välfinansierade, planerade forskningsarenor inom forskning på autonoma system.<br /><br />Ansökningar ska ställas till WASP (<a target="_blank" href="http://wasp-sweden.org/application-for-wasp-professorship">http://wasp-sweden.org/application-for-wasp-professorship</a>) och kommer att inkluderas i beslutsprocess vid respektive universitet.<br /><br />Vi ser fram emot din ansökan!<br /><br />För allmän information om WASP: <a href="http://wasp-sweden.org/">http://wasp-sweden.org<br /></a><br /><br />För ytterligare information om de utlysta tjänsterna, kontakta Lars Nielsen, <a href="mailto:wasp_professorship@wasp-sweden.se">wasp_professorship@wasp-sweden.se</a>, +46 13 28 11 00.<br /><br />Sista ansökningsdag: 30 september 2016, 23:59Fri, 26 Aug 2016 16:45:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/P4 om datorkapningar.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/P4%20om%20datorkapningar.aspxDave Sands i P4 Göteborg om datorkapningar<p><b> </b></p>​<img alt="Dave Sands" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/Profile%20pictures/ST/Dave-Sands.png" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px" />En reporter på Dagens Nyheter installerade en webbkamera hemma och loggade antalet intrång under ett antal månader. <a href="http://www.dn.se/nyheter/expert-kamerornas-sakerhet-ar-undermalig/">Länk till artikeln i DN.</a><br /><span>Med anledning av detta besökte Dave Sands P4 i Göteborg för att diskutera webbsäkerhet, och vad man själv kan göra för att skydda sig. </span><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&amp;artikel=6438950&amp;utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=twitter"><span>Länk till inslaget. </span></a><br />Wed, 25 May 2016 08:00:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/LillaPolhemspriset2015.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/LillaPolhemspriset2015.aspxLilla Polhemspriset 2015<p><b>Fredrik Brosser och Emil Milhs examensarbete &quot;SEU Mitigation Techniques for Advance Reprogrammable FPGA in Space&quot; tilldelades tidigare i år Flygtekniska föreningens stipendium 2014. Den 17 november fick de även ta emot Lilla Polhemspriset för 2014 års bästa examensarbete inom svenska civilingenjörsutbildningar.</b></p>I sitt examensarbete har Fredrik Brosser och Emil Milh utvärderat en typ av elektroniska kretsar som används allt mer i satelliter, så kallade FPGAer (Field Programmable Gate Array). FPGA är omprogrammerbara kretsar som ger stor flexibilitet men samtidigt är känsliga för den joniserande strålningsmiljö som elektronik utsätts för i rymden. <p></p> <p>&quot;Examensarbetet utgör en mycket bra grund för dem som i framtiden vill ta rymdtekniken till nya höjder&quot;, konstaterar Sveriges Ingenjörers priskommitté. &quot;Brosser och Milh har visat hur konventionella FPGA mycket väl kan ersätta många av de specialanpassade som används idag, vilket kan leda till stora kostnadsbesparingar samtidigt som prestanda och livslängd för systemen ökar.&quot; </p> <p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/News/Lilla-Polhem-m-UB.gif" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Fredrik Brosser och Emil Milh med prisutdelaren Ulf Bengtsson, Förbundsordförande i Sveriges ingenjörer.&lt;br/&gt; &lt;i&gt;Foto: Pernilla Pettersson." style="margin:5px" />Examensarbetet &quot;SEU Mitigation Techniques for Advanced Programmable FPGA in Space&quot; är utfört inom mastersprogrammet Inbyggda elektroniksystem vid institutionen för Data- och informationsteknik vid Chalmers tekniska högskola och på RUAG Space i Göteborg. </p> <p>Fredrik Brosser, 24 år och från Falköping, är nu applikationsingenjör på ARM Ltd i Cambridge, Storbritannien.</p> <p>Emil Milh, 24 år och från Göteborg, är systemutvecklare på Bombardier Transportation RCS där han just nu jobbar med projektledning som trainee i Pittsburgh, USA.</p> <div>I samband med utdelningen av Flygtekniska föreningens stipendium i maj publicerades en text <a href="/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Prisat-examensarbete-kan-bana-vag-for-Marsexpeditioner.aspx">som finns att läsa här</a>.</div> <div><br /></div> Lilla Polhemspriset, i form av diplom och 50 000 kronor, delades ut vid Polhemsfesten i Stockholm den 17 november, vid samma tillfälle som det stora Polhemspriset 2015.<div><p><br /></p> <p>Arbetet i sin helhet finns att läsa här:<br /><a href="http://studentarbeten.chalmers.se/publication/202966-seu-mitigation-techniques-for-advanced-reprogrammable-fpga-in-space">http://studentarbeten.chalmers.se/publication/202966-seu-mitigation-techniques-for-advanced-reprogrammable-fpga-in-space</a><br /></p> <p>Arbetet ligger även till grund för en artikel som presenterades vid &quot;2014 International Conference on Field-Programmable Technology (FPT)&quot;: <br /><a href="http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/209603/local_209603.pdf">http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/209603/local_209603.pdf</a> </p> <p><br /></p> <p><strong>Kontakt: </strong><br />Fredrik Brosser, +44 7477 28 5431, <a href="mailto:fredrik@brosser.se" rel="nofollow">fredrik@brosser.se</a><br />Emil Milh, +1 412 587 3140, <a href="mailto:emil.milh@gmail.com" rel="nofollow">emil.milh@gmail.com</a> <br />Per Larsson-Edefors, handledare och examinator, 031-772 17 00, <a href="mailto:perla@chalmers.se" rel="nofollow">perla@chalmers.se</a><br /></p> <p><br /></p> <p><br /></p></div> <br />Tue, 08 Dec 2015 07:00:00 +0100http://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Projektstart-WASP.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/ikt/nyheter/Sidor/Projektstart-WASP.aspxProjektstart i gigantisk satsning på autonoma system<p><b>System som likt oss människor kan se, lyssna, känna och samla in information från många olika källor och sedan agera utifrån det är framtidsvisionen för Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP. Sveriges ledande forskare har nu samlats kring sex viktiga utmaningar.</b></p>De sex forskningsprojekten utgör starten för tioåriga forskningsprogrammet Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, som inkluderar forskare från Chalmers, KTH, Lunds, Umeå och Linköpings universitet. WASP är en omfattande satsning på forskning, forskarutbildning och samverkan med industrin – inom autonomi och avancerad mjukvara. <br /><br />Varje projekt har en finansiering på mellan 3-6 miljoner kronor per år. I projekten ingår forskare från minst två och oftast tre universitet. Till det kommer inte mindre än 26 doktorander eller postdoktorer, där rekrytering nu pågår, och så småningom även industridoktorander.<br /><br />Chalmers rekryterar därmed doktorander till sex stycken delprojekt, inhysta inom fyra av de sex övergripande WASP-projekten.<br /><br />Projekten i korthet:<br /><strong><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/s2/profilbilder/Henk_Wymeersch_web.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Henk Wymeersch" style="margin:5px" />Automatiska transportsystem</strong> – kommer att revolutionera och effektivisera transporterna av både människor och gods, förbättra såväl trafikflödet som bränsleekonomin och minska antalet olyckor. <br />På Chalmers startar två delprojekt, ett med inriktning på säkerhet och autonoma fordon, samt ett med fokus på hur morgondagens transportsystem kan dra nytta av kommunikation mellan fordon.<br /><br />– Kommunikationen mellan fordon erbjuder värdefull insamling av information, för samordning och beslutsstöd. Kommunikation som upprättas med stor bandbredd och mycket stora antennsystem kan ge snabb och tillförlitligt utbyte av data och erbjuder även noggrann och kostnadseffektiv positionsbestämning, säger Henk Wymeersch på Chalmers institution Signaler och system.<br /><br /><strong>Autonoma moln</strong> – systemet ska autonomt kunna fördela kapacitet och andra resurser som fysiskt befinner sig i det distribuerade molnet. <br /><br /><strong>Interaktion och kommunikation med autonoma agenter</strong> – nya system för avancerat beslutsstöd.<br />Hur vi utvecklar teknik som underlättar för människor att interagera och kommunicera med framtidens intelligenta system, fordon, robotar, med mera.<br />– Vi behöver utveckla tekniken så att människor på ett naturligt sätt kan styra och dra full nytta av intelligenta system där uppgifter utförs, även utan människors aktiva medverkan. Det är en utmaning som bland annat kräver mycket god förståelse för hur människor upplever, uppfattar och interagerar med intelligenta system, säger Morten Fjeld, från Chalmers institution Tillämpad IT.<br /><br /><strong><img src="/SiteCollectionImages/Areas%20of%20Advance/Information%20and%20Communication%20Technology/News%20events/JanBosch_170x220px.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Jan Bosch" style="margin:5px" />Datadriven utveckling av autonoma system av system</strong><br />– Mjukvara är möjliggörare för smarta och autonoma system och utmaningen är att utveckla mycket stora system som kontinuerligt drar slutsatser, lär och utvecklar sitt kunnande utifrån sitt eget agerande. Vi ska ta fram nya metoder, tekniker och verktyg som hjälper den mjukvaruintensiva svenska industrin att hantera den utmaningen, säger Chalmersprofessorn och koordinatorn Jan Bosch.<br /><br /><strong>Lokalisering och skalbarhet i autonoma system</strong> – hur man på ett effektivt sätt kan lokalisera och positionera exempelvis fordon, robotar och människor i storskaliga system. <br /><br /><strong>Interaktion, perception, lärande och verifiering i interaktiva autonoma system</strong><br />Autonoma system interagerar med sin omgivning och inhämtar information om omvärlden via olika sensorer. För att systemen ska fungera allt bättre och anpassa sitt beteende till olika användare behövs inlärningsmetoder som baseras på kombinationer av sensorer som kameror, laser eller taktila sensorer. Dessutom behöver formella metoder utvecklas för att garantera systemens tillförlitlighet och optimerade utformning.<br /><br /><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/Profile%20pictures/ST/Laura-Kovacs.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Laura Kovacs" style="margin:5px" />– Tillförlitligheten hos komplexa autonoma system är avgörande, liksom optimering av prestanda, kostnad och energiförbrukning. För att åstadkomma en bra helhet behöver tillförlitlighet och optimering samordnas. Målet är ett både optimalt och korrekt beteende hos autonoma system, säger Laura Kovacs på Chalmers institution Data- och informationsteknik.<br /><br />Projektet kräver ett nära samarbete mellan forskare inom både reglerteknik och datorteknik, och projektet leds av Bengt Lennartson från institutionen Signaler och system i samarbete med Laura Kovacs från Data- och informationsteknik.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><strong>Kort om WASP</strong><br />Wallenberg Autonomous Systems Program är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin med en budget på 1,8 miljarder kronor fram till 2025. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder kronor och deltagande universiteten, Chalmers, KTH, Lunds, Umeå och Linköpings universitet, bidrar tillsammans med industrin med ytterligare 500 miljoner. Programmet skapar en bred plattform för forskning och utbildning inom autonoma system och mjukvaruutveckling i samarbete med ledande svenska industriföretag. Till programmet hör också en stor forskarskola.<br /><br /><strong>Kontakt </strong><br />För mer information kontakta Chalmers WASP-samordnare David Sands, <a href="mailto:dave@chalmers.se">dave@chalmers.se</a>, eller WASP programdirektör Lars Nielsen, <a href="mailto:lars.nielsen@liu.se">lars.nielsen@liu.se</a>, eller föreståndare för WASP nationella forskarskola Fredrik Heintz <a href="mailto:fredrik.heintz@liu.se">fredrik.heintz@liu.se</a>. <br /><br /><br /><strong>Koordinatorer för projekten</strong><br /><ul><li>Automatiska transportsystem  <br />Bo Wahlberg, KTH</li> <li>Autonoma moln <br />Karl-Erik Årzen, Lunds universitet  </li> <li>Interaktion och kommunikation med autonoma agenter <br />Anders Ynnerman, Linköpings universitet</li> <li>Datadriven utveckling av autonoma system av system <br />Jan Bosch, Chalmers</li> <li>Lokalisering och skalbarhet i autonoma system <br />Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet </li> <li>Interaktion, perception, lärande och verifikation i interaktiva autonoma system <br />Danica Kragic, KTH </li></ul> <br /><strong>Länkar</strong><br /><a target="_blank" href="http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.656954?l=sv">Länk till pressrelease &gt;&gt;</a> <br /><a href="/en/areas-of-advance/ict/research/automated-society/wasp/Pages/default.aspx">Utlysta doktorandtjänster på Chalmers &gt;&gt;</a><br /><a target="_blank" href="http://www.wasp-sweden.se/">WASP webbsidor &gt;&gt;</a><br />Mon, 02 Nov 2015 13:00:00 +0100http://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/uppkoppladbil.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/cse/nyheter/Sidor/uppkoppladbil.aspxFlera lager av skydd för uppkopplade bilar<p><b>​Under de senaste årtiondena har mjukvara för datorer varit en av de drivande faktorerna inom fordonsutveckling. När datorsystemen i större utsträckning kopplas upp mot internet ökar kraven på säkerhet. Nu presenterar forskare på Chalmers lösningar både för att skydda systemen mot intrång, och för att göra säkra uppdateringar på distans.</b></p>De flesta nya premiumbilar har idag någon form av koppling till internet – till exempel fjärrstyrning av lås och värme via mobilen. Tomas Olovsson, docent vid Chalmers tekniska högskola och forskare inom fordonssäkerhet, tror att vi inom en överskådlig framtid har bilar som med hjälp av internet fungerar helt på egen hand i trafiken. Som genom kommunikation med fordon runt omkring håller rätt avstånd och hastighet, samt bromsar in i tid vid korsningar eller andra hinder. <div><br /></div> <div>– I ett ännu kortare perspektiv, inom fem år, tror jag att vi har bilar som kan assistera föraren genom att vägra utföra vissa kommandon som är potentiellt farliga som ett riskabelt filbyte, eller en omkörning, där bilen genom kommunikation med omgivningen vet att ett möte snart kommer. <br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Nya utmaningar</strong></div> <div> Men med de vinster som ökad uppkoppling kan ge för trafiksäkerheten kommer också problem som måste hanteras. I ett uppmärksammat fall i somras visade forskare att de kunde hacka en bil via mobilnätet, och tvingade på så sätt Fiat-Chrysler att kalla in 1,4 miljoner bilar för mjukvaruuppdatering. Det är en tidskrävande och dyr process för både bilföretag och bilägare att boka in verkstadsbesök för att manuellt uppdatera mjukvaran. I framtiden, med allt fler kritiska funktioner som är mjukvaruberoende, kommer det att bli ännu mer angeläget att kunna sköta uppdateringar säkert på distans. </div> <div><br /></div> <div><strong>Flera lager av skydd mot intrång</strong></div> <div><img alt="Pierre Kleberger" class="chalmersPosition-FloatRight" src="/SiteCollectionImages/Institutioner/DoIT/News/PierreK72.gif" style="margin:5px" />I sin avhandling ”On Securing the Connected Car”, vid Chalmers tekniska högskola, har Pierre Kleberger gjort en kartläggning över befintliga kommunikationsvägar i en uppkopplad bil, och analyserat hur dessa kan säkras. Varje öppen kommunikationsväg är en tänkbar risk för intrång, men genom att designa datorarkitekturen på rätt sätt från början, med flera lager av skydd, kan riskerna minimeras. I avhandlingen föreslås även protokoll för att kunna göra säkra uppdateringar av programvaran över internet. </div> <div><br /></div> <div> – Utöver rutinmässiga uppdateringar ska det även gå att utföra diagnostik vid till exempel oförutsedda stopp på ett säkert sätt. Om du blir stående med din bil vid vägkanten kan assistansbolaget felsöka bilen innan de skickar ut en tekniker, och se till att rätt utrustning för att åtgärda felet kommer med, säger Pierre Kleberger. </div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><strong>Kontakt:</strong></div> <div>Tomas Olovsson, Institiutionen för data- och informationsteknik <br /><a href="mailto:tomas.olovsson@chalmers.se">tomas.olovsson@chalmers.se</a> <br />031-772 16 88<br /><br />Pierre Kleberger,<br /><a href="mailto:pierre.kleberger@chalmers.se">pierre.kleberger@chalmers.se</a></div> <div>073-696 48 45</div> <div><br /></div> <div><strong>Länk till avhandlingen</strong></div> <div><a href="http://publications.lib.chalmers.se/publication/221048-on-securing-the-connected-car-methods-and-protocols-for-secure-vehicle-diagnostics">On Securing the Connected Car.</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> Fri, 25 Sep 2015 15:00:00 +0200http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Prisat-examensarbete-kan-bana-vag-for-Marsexpeditioner.aspxhttp://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Prisat-examensarbete-kan-bana-vag-for-Marsexpeditioner.aspxPrisat examensarbete kan bana väg för Marsexpeditioner<p><b>Fredrik Brosser och Emil Milh belönas med Flygtekniska föreningens stipendium 2014 för sitt examensarbete &quot;SEU Mitigation Techniques for Advanced Reprogrammable FPGA in Space&quot;. Det kan nu ligga till grund för framtida rymdexpeditioner. &quot;Det är väldigt roligt att ha fått den här uppmärksamheten&quot;, säger de.</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Institutioner/MC2/News/flygtekniska_665x330.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br />Fredrik Brosser och Emil Milh tog emot sin utmärkelse på 10 000 kronor i samband med konferensen Swedish System on Chip Conference 2015 på Hotel Novotel i Göteborg nyligen. <br />Pristagarna har mycket som förenar dem: de är båda 24 år gamla, från Göteborg, och har båda läst masterprogrammet Embedded Electronic System Design. Men de kom in i det från två olika håll: Emil Milh gick elektroteknikprogrammet, Fredrik Brosser datateknikprogrammet.<br />– Vi träffades egentligen inte förrän i slutet av masterprogrammet när det var dags för exjobbet, säger Emil.<br /><br /><strong>Tuff match för priskommittén</strong><br />Flygtekniska föreningens stipendium går till årets bästa examensarbete med anknytning till flyg- eller rymdteknik. Priset delades ut av Patrik Dammert från Saab Group och Torbjörn Hult från Ruag Space, som båda sitter med i priskommittén.<br />I år hade man en tuff uppgift:<br />– De uppsatser vi fick in höll alla mycket hög klass. Det var verkligen svårt att sålla ut den allra bästa, men vi lyckades till slut, säger Patrik Dammert.<br />Priskommittén bedömer de nominerade examensarbetena utifrån kriterierna industriell nytta, akademisk höjd och hur välskriven rapporten är.<br />– Fredrik och Emil hamnade högt på alla tre, men konkurrensen var hård.<br /><br /><strong>Glada pristagare</strong><br />Vi möter två glada pristagare på Hotel Novotel invid Klippans kulturreservat.<br />– Det känns jättekul. Det är väldigt roligt att ha fått den här uppmärksamheten. Det är lite svårt att förstå att vårt arbete var så pass bra även om vi verkligen försökte göra vårt bästa. Vi har fått väldigt mycket gehör, säger Emil. <br />Vad har ni gjort i ert examensarbete?<br />– Vi har undersökt på vilka sätt man kan använda SRAM-baserade FPGA – Field Programmable Gate Array – för applikationer i rymden. Det är en plattform med stor flexibilitet, som vanligtvis inte används för rymdapplikationer på grund av dess känslighet för strålnings-miljöerna i rymden. Vi har tittat på hur FPGA-teknik kan användas i rymden, och i så fall vilka metoder man kan använda för att motverka negativa effekter från strålning. Vi såg att man kunde få väldigt fina fördelar. Man kan bland annat programmera om systemets logiska funktion under körning. Det var också något som Ruag var intresserade av, säger Emil.<br /><br /><strong>Kan användas för precisionslandningar på Mars</strong><br />Torbjörn Hult bedömer att deras examensarbete kan ligga till grund för framtida spännande tillämpningar:<br />– En så här modern teknik skulle vara väldigt lämplig för det som vi nu inlett studier av – kommande missioner till Mars. Just nu jobbar vi på en bil som ska köra omkring på Mars. Där ligger all programmering i vanlig programvara. Från 2024 funderar man på att testa mycket mer sofistikerad landning för att kunna göra precisionslandningar. Under själva landningen kanske man vill ha den programmerad med någon bildigenkänningsalgoritm, men när man väl har landat behövs den inte längre. Då vill man kanske istället kunna samla in och analysera vetenskapliga data, eller manipulera en robotarm. Det blir möjligt med FPGA-plattformen. Du kan använda den som bildlandningsprocessor när du landar och som robotarmstyrare när du har landat. Det ser vi som stora fördelar. Istället för att ha två separata datorer kommer vi i framtiden bara att behöva en, säger Torbjörn Hult.<br /><br /><strong>Full fart i karriären</strong><br />Den prisbelönta uppsatsen var klar i juni 2014. Både Emil och Fredrik är redan ute i yrkeslivet. Emil är trainee på Bombardier Transportation och stationerad utomlands. <br />– Det kommer jag att vara till mars 2016. Just nu är jag på en produktionssajt i Katowice i Polen, men jag reser snart till Pittsburgh i USA. Det är en slags trestegsraket – först var jag i Stockholm, sen blev det Polen och nästa blir USA, där jag kommer att arbeta med projektledning, säger han.<br />Fredrik jobbar nu på Arm i Cambridge i Storbritannien. Företaget designar lågenergiprocessorer som bland annat används i smarta mobiler och surfplattor:<br />– Jag jobbar med att hjälpa kunderna att bygga ihop sina system on chip-system med Arm-processorer bland annat, förklarar han.<br />Till sist: vad ska ni göra för pengarna?<br />– De får nog täcka flygbiljetterna från England, och kanske en öl på flygplatsen, ler Fredrik.<br />– För min del blir det nog en annan resa än hemresan, kanske nånting under sommarsemestern, det blir nog kul, säger Emil.<br /><br /><strong>Göteborgs unika position</strong><br />Ett viktigt syfte med stipendiet är att öka intresset för flyg- och rymdindustrin.<br />– Vi har traditionellt dragits med en bild av att det är en tråkig bransch. Vi behöver locka den unga generationen att vilja jobba med de här frågorna, det är ett spännande område. Det är svårt, många vill hellre jobba som spelutvecklare och andra mer hippa grejer, men vi hoppas att det här stipendiet kan vara en hjälp på vägen mot ett ökat intresse, säger Torbjörn Hult.<br />Patrik Dammert lyfter fram Göteborgs unika ställning på området:<br />– Här finns en mikrovågshub med Saab, som utvecklar radar, och Ruag, som är ganska ensamma i världen på sitt område. Det finns många otroligt roliga arbetsuppgifter och problem att ställas inför, säger han.<br />– Vi har också väldigt mycket samarbete med Chalmers, framhåller Torbjörn.<br /><br />Med under prisutdelningen på Hotel Novotel i Göteborg var även killarnas examinator, Per Larsson-Edefors, professor på institutionen för data- och informationsteknik på Chalmers.<br /><br /><strong>Text och foto:</strong> Michael Nystås<br /><br /><strong>Bildtext:</strong><br />Stipendiaterna Fredrik Brosser och Emil Milh flankerade av fr v examinatorn Per Larsson-Edefors samt Torbjörn Hult, Ruag Space, och, längst till höger, Patrik Dammert, Saab Group.<br /><br /><a href="http://studentarbeten.chalmers.se/publication/202966-seu-mitigation-techniques-for-advanced-reprogrammable-fpga-in-space">Läs Fredrik Brossers och Emil Milhs prisbelönta examensarbete<br /></a><br /><strong>Flygtekniska föreningen &gt;&gt;&gt;</strong><br />Flyg- och rymdtekniska Föreningen (FTF) är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som för närvarande har omkring 2 000 medlemmar. Föreningen bildades 1933 och har som syfte att främja den flyg- och rymdtekniska verksamheten i Sverige. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.<br /><a href="http://www.flygtekniskaforeningen.org/">www.flygtekniskaforeningen.org</a> <br /><br /><strong>Priskommitténs motivering &gt;&gt;&gt;</strong><br />Fredrik Brosser och Emil Milh har genomfört examensarbetet ”SEU Mitigation Techniques for Advanced Reprogrammable FPGA in Space”.<br />Syftet med examensarbete var att utvärdera möjligheten att använda kommersiella SRAM-baserade FPGA:er i rymdapplikationer och utvärdera de metoder som kan behövas. <br /><br />Arbetet var både teoretiskt och praktiskt. Examensarbetet inleddes med en mycket grundläggande genomgång av olika tekniker för att hantera fel i kretsar, både sådana som används inom industrin idag samt tekniker som resulterat från senare års forskning. Den teoretiska bakgrunden är mycket väl beskriven i rapporten.<br /><br />Nästa steg var framtagandet av en generell testuppkoppling för att kunna injicera, detektera och logga fel i fysiska programmerade kretsar. Denna uppkoppling användes sedan för att testa ut de grundläggande tekniker som identifierats samt att prova varianter av dessa tekniker. Testresultaten analyserades med avseende på de tekniska prestandaparametrar som är viktiga och en uppskattning av prestanda för en typisk rymdtillämpning genomfördes.<br /><br />Rapporten är välstrukturerad och lättförståelig och har samtidigt en hög akademisk nivå. Den kan användas som en handledning för nästa steg när SRAM-baserade FPGA:er kommer att börja användas av rymdindustrin. Fredrik och Emil genomförde arbetet mycket självständigt och visade prov på god samarbets- och initiativförmåga, vilket kombinerat med deras vilja att testa nya idéer resulterat i ett berömvärt arbete. Wed, 20 May 2015 12:00:00 +0200