Institutionen för data- och informationsteknik

Institutionen är delad mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, och finns i EDIT-huset på Johanneberg och Jupiter på Lindholmen. Våra forskare är aktiva inom många områden: algoritmer, datorarkitektur, datorsäkerhet, distribuerade system, elektronikkonstruktion, formella metoder, logik, nätverk, programvaruteknik, software engineering, språkteknologi och tillförlitliga datorsystem. Institutionen erbjuder fler än 150 kurser på 25 olika program från grund- till forskarutbildningsnivå hos våra båda huvudmän.

Appen som gör dig flerspråkig

Professor Aarne Ranta presenterar Android-appen GF Offline Translator vid Göteborgs universitets "Akademisk kvart" på Stadsbiblioteket.